Prošle sedmice otpočeti su radovi na tri područne škole u Zenici u okviru druge faze aktivnosti na implementaciji mjera energetske efikasnosti, koju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona realizira zajedno sa „Caritasom“ Švicarske. Radi se o područnim školama “Pojske”, “Jezero” i “Luke”, saopćila je Press služba.
Projekt od 320.000 KM
“Ukupna vrijednost radova u ovoj fazi je 320.000 KM i podrazumijevaju utopljavanje, u jednoj školi i zamjenu stolarije, te ugradnju i puštanje u rad kotlovnica za centralno zagrijavanje i to ekološki prihvatljivim energentima”, kaže resorni ministar Spahija Kozlić.
Ukupna vrijednost ulaganja u ove tri škole je 209.483,46 KM, od čega u PŠ “Luke” 88.891,92 KM, PŠ “Jezero” 44.403,02 KM i PŠ “Pojske” 76.188,52 KM. Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je 140.000,00 KM, uključujući PDV, a razliku od ugovorenog iznosa snosi “Caritas” Švicarske.
Učešće Caritasa
“Caritas” je za navedeni projekt osigurao dodatnih 140.000,00 KM, a u sklopu projekta će do kraja 2022. godine finansirati ugradnju toplotne pumpe u PŠ “Moševac”, gdje je ranije finansirao zamjenu stolarije i fasade, toplotne pumpe u PŠ Luke i PŠ „Moševac“, kotlova na biomasu u školama „Jezero“ i „Pojske“ te kompletne troškove implementacije, uključujući energetski audit, procjenu, nadzor i certificiranje.
Projekt menadžer „Caritasa“ Fuad Imamović naglasio je da će ova organizacija u sklopu projekta do kraja godine uraditi edukaciju u srednjim stručnim školama u ZDK-u na temu klimatskih promjena, energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, donirajući modele solarnih kolektora i toplotnih pumpi za dalje korištenje u školskoj nastavi.
Također, najavio je da će „Caritas“ u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK-a, pokušati razviti novo zanimanje popularno nazvano „solarist“, koji će se baviti ugradnjom fotonaponskih sistema.
Novo zanimanje – solarist
Dodao je da se očekuje usvajanje jednog seta zakona na Vladi FBiH koji će omogućiti izgradnju solarnih elektrana na privatnim kućama i zgradama, a proizvedena el. energija će se koristi za vlastite potrebe ili plasirati u mrežu elektroprivreda. To bi instalaterima fotonaponskih sistema zbog velike potražnje dalo sigurnu perspektivu na tržištu.
“Radit ćemo sa stručnim školama, koje ćemo odabrati, a osim regularnog rada, sa profesorskim kadrom ćemo pokušati da nezaposlene sa biroa prekvalificiramo i dodijelimo odgovarajući certifikat”, rekao je Imamović.