Razgovor sa Matom Zovko, načelnikom Općine Žepče, započeli smo generalnom ocjenom godine na izmaku.
-Moj dojam je da 2023. godinu smatram odličnom, a razloga za to je više. Naime, pokazatelji toga su evidentni i stavljaju općinu Žepče u sam vrh uspješnosti na nivou Zeničko-dobojskog kantona, kazao je na samom početku razgovora načelnik Zovko.
Recept za uspjeh, kaže Zovko, nema, ali smatra da je predispozicija da dobro funkcionira i surađuje općinska izvršna vlast i predstavničko tijelo-općinsko vijeće, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za život i rad ljudi, u čemu je Općina Žepče dobar primjer.
-Živimo u složenim i neizvjesnim političkim i teškim ekonomskim vremenima, što utječe na cjelokupno stanje u državi pa i u našoj općini. Pored toga, prema podacima Porezne uprave F/BiH, u Žepču je zaposleno 6.000 radnika. Općinski Budžet za 2023. godinu usvojen je u iznosu od 12.150.000 maraka i okarakterisan je kao isključivo razvojni, dok za narednu godinu, planirani općinski Budžet iznosi 13 miliona maraka. Najveće stavke su PDV, porez na dohodak, osiguranje sredstava sa viših nivoa, kaže načelnik Zovko.
Najveći dio novčanih sredstava u 2023. godini utrošen je u kapitalne investicije, oko 45 posto, koji su finansirani od strane Općine, Vlade ZDK, Vlade FBiH, Vlade R Hrvatske te međunarodnih organizacija i dijelom mještana.
Podaci govore da je u prošloj godini, na području Žepča, zabilježen izvoz u visini od 132 miliona KM dok je uvoz iznosio 121 milion maraka.
Ulaganja Općine Žepče u infrastrukturu
Na području Žepča ima 120 kilometara lokalnih cesta, 190 kilometara nekategoriziranih cesta i 25 kilometara ulica.
-U cestovnu infrastrukturu uloženo je oko 2,5 miliona maraka po različitim osnovama, od asfaltiranja i rekonstrukcija ulica, do betoniranja puteva, izgradnje potpornih zidova i mostova. U toku je izgradnja autoceste na dionici Nemila-Golubinja-Poprikuše i Ozimica-Medakovo. Za dionicu Golubinja-Ozimica završen je glavni projekt i u toku je eksproprijacija, kazao nam je Zovko.
Značajna sredstva uložena su i u izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže. Riječ je o iznosu od 393 hiljade maraka a obuhvataju iumeđu ostalog, rekonstrukciju gradskog vodovoda i kanalizacione mreže, izgradnju vodovoda Vitlaci, izgradnja kanalizacije- grad, Berek, Luke te Biljevine.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju