U fokusu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u 2021. godini, u normativnom smislu, kako je rekao ministar Spahija Kozlić, bila su dva zakona – Zakon o JU Univerzitet u Zenici i Zakon o visokom obrazovanju. Izmjenama prvog predviđena je mogućnost pridruživanja UNZE-u, tako da će se vrlo brzo krenuti u pridruživanje Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, dok je izmjenama drugog zakona omogućeno nastavnicima i saradnicima da dobiju dodatni rok da magistriraju i doktoriraju, jer to nisu mogli učiniti na vrijeme zbog pandemije.
“Iduće godine ćemo u normativnoj djelatnost raditi novi tekst Zakona o visokom obrazovanju te izmjene i dopune Zakona o sportu. Također ćemo raditi na izmjenama standarda i normativa za oblast osnovnog, a vjerovatno i srednjeg obrazovanja, kako bi se omgućilo angažovanje većeg broja kadrova za rad sa djecom sa posebnim potrebama”, rekao je Kozlić.
Infrastrukturna ulaganja
No, ipak, u najvećem fokusu bila su ulaganja u školsku infrastrukturu. Trenutno se izvode radovi na 20 objekata u okviru Projekta energetske efikasnosti koji se radi zahvaljujući Svjetskoj banci i resornom federalnom ministarstvu.
“Tih 20 objekata bi trebali biti završeni do kraja februara. U 2022. će se kroz drugu fazu raditi dodatnih 10 objekata, a plan je da se svih ovih 30 objekata završi do početka naredne školske godine. Plan je da u ovom mandatu obnovimo najmanje 60 obrazovnih objekata”, kazao je Kozlić.
Najavio je da će se u 2022. ući u projekt s njemačkim KfW-om u okviru kojeg će se obnoviti osam škola. Polovina su grant sredstva, a druga polovina beskamatni zajam koji će se vraćati od ušteda u energiji.
“Imamo dosta dobru saradnju s partnerima iz BiH i inostranstva. Sa ‘Caritasom’ Švicarske smo uradili tri područne škole u Maglaju, intenzivno radimo na zamjeni kotlovnica i izbacivanju uglja kao energenta i prelaska na ekološki zdravija goriva. To je strateški pravac. Puno projekata smo radili sa Turskom vojnom misijom, Turskom ambasadom, TIKA-om i Japanskom ambasadom, a obnovljen je veći broj objekata”, rekao je Kozlić.
Završeni projekti
Istakao je da je ove godine okončana izgradnja četiri nove fiskulturne sale u općini Tešanj, a nastavlja se realizacija drugih ulaganja u nove škole. To su škole u Medakovu, Goduši i Kokošićima, koje su javni interes bez obzira na sve manji broj školske djece.
Kozlić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tokom kurikularne reforme za osnovne i opće srednje škole, koja se radi u saradnji s misijom OSCE-a i nekoliko stranih ambasada, a angažirano je više od 100 eksperata iz raznih oblasti.
Kaže da je veći dio posla urađen i da bi novi nastavni planovi i programi trebali biti spremni do sredine 2022. godine, a primjenjivat će se od školske 2022/2023. godine.
“Radit će se s novim kurikulumima koji su prilagođeni ishodima učenja, odnosno putem kojih ćemo popraviti stanje funkcionalne pismenosti koje je prema rezultatima PISA istraživanja prilično loše. To je jedan od strateških pravaca”, istakao je Kozlić.
Kolektivni ugovor
Na Univerzitetu u Zenici 2021. počela je primjena kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja, a do sada je odobreno ukupno sedam novih studijskih programa prilagođenih potrebama tržišta rada. Strateški bitno za UNZE je i prelazak sa centralnog grijanja na toplotne pumpe, dodao je Kozlić, ali i ulaganja u infrastrukturu. Trenutno se radi rekonstrukcija zgrada tri fakulteta, a u 2022. još dvije, tako da će ukupna ulaganja u objekte premašiti 3 miliona KM.