Senat Univerziteta u Zenici je, na svojoj posljednjoj sjednici, usvojio Plan upisa studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa za akademsku 2021/2022. godinu. Kako nam je kazao prof.dr. Enes Bikić, prorektor za nastavu i studentska pitanja, za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija fakulteti Univerziteta u Zenici će studentima ponuditi 1.050 mjesta. „Sada očekujemo da Vlada Zeničko-dobojskog kantona potvrdi ili koriguje Plan, nakon čega ćemo objaviti Konkurs za upis studenata“, kaže prof. Bikić. (A.H.K.)