U posljednjih 100 dana, i u Ministarstvu zdravstva su se provodile brojne aktivnosti. „Usvojen je Finansijski plan ZZO ZDK za 2023. godinu, kojim su planirana veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu. U Budžetu ZDK za 2023. godinu, planirana su sredstva u okviru Ministrstva zdravstva koja su za 2.100.000 KM veća u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je meni iznimno drago jeste da su, po prvi puta, planirana sredstva za specijalizaciju i subspecijalizaciju za Kantonalnu bolnicu Zenica, te finansiran projekt „Prevencija karcinoma grlića maternice humanim papiloma virusom“, kazala je ministrica Radoš Kosić, dodajući da su uspješno provedene i aktivnosti na realizaciji projekta Od spoznaje do zaštite: žene nosioci prava na zdravlje u Bosni i Hercegovini, a koje su okončane konferencijom, a potpisan je i Protokol o nastavku saradnje s regijom Piemonte.
„U okviru preventivnih programa, planirano je i da se nabavi jedan digitalni mamograf za potrebe JU Opća bolnica Tešanj. Pojačane su i aktivnosti na pripremi sporazuma o realizaciji priključka Kantonalne bolnice Zenica za mrežu prirodnog gasa, u okviru projekta Poboljšanje energetske efikasnosti Kantonalne bolnice Zenica. Na prijedlog Ministrstva zdravstva i Vlade ZDK, usvojeni su odgovarajući pravni akti kojim su osigurani uvjeti za nastavak projekta javnog-privatnog partnerstva „Pružanje usluga gamma nožem u KBZ““, kazala je ministrica Radoš Kosić dodajući da Ministarstvo, po zahtjevu KBZ, provodi aktivnosti u vezi s verifikacijom KBZ, što je preduslov za sticanje statusa univerzitetske bolnice.