Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić i predstavnici sindikata obrazovanja proteklog četvrtka potpisali su nove kolektivne ugovore za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji će se primjenjivati naredne dvije godine, te izmjenu i dopunu kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja.
U mandatu ove Vlade plate prosvjetnim radnicima povećane za skoro 30%
Premijer ZDK Mirnes Bašić je izrazio zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorima, ističući da je ZDK primjer dobre prakse socijalnog dijaloga sa svim sindikatima na području ZDK.

Bašić

„U ovom mandatu već drugi put potpisujemo kolektivni ugovor za ovu oblast. Prvi smo potpisali 2020. godine, koji je bio na snazi dvije godine. Kada govorimo o materijalnim davanjima prema prosvjetnim radnicima, kroz ova dva potpisivanja kolektivnog ugovora smo skoro 30% povećali plate našim prosvjetnim radnicima. Potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora, osim povećanja plata 10%, povećan je topli obrok, kao i svim budžetskim korisnicima, na 10,5 KM. Vodilja kroz cijeli mandat ove Vlade je i bilo ulaganje u školsku infrastrukturu, materijalni položaj naših prosvjetnih radnika, te smatram da smo te ciljeve i ispunili“, rekao je premijer Bašić.
Motivirajući faktor za zaposlene
Ministar Kozlić je istakao da je potpisivanjem novih kolektivnih ugovora poboljšan materijalni status za više od 5.000 zaposlenih u oblasti obrazovanja ZDK a što je, pored nastavnih planova i programa i ulaganja u infrastrukturu, jedan od bitnih stubova samog obrazovanja.
„Očekujem da će i ovo povećanje, odnosno poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u obrazovanju dodatno pozitivno uticati i na kvalitet obrazovnog procesa. Vjerujem da je ovo dovoljan motivirajući faktor. Za osnovno i srednje obrazovanje mi smo potpisali nove kolektivne ugovore, a za oblast visokog obrazovanja radi se o izmjenama i dopunama postojećeg kolektivnog ugovora. Na ovaj način smo riješili pitanje materijalnog statusa zaposlenih u obrazovanju, te nam preostaje rješavanje statusnih pitanja i materijalnog položaja i za zaposlene u oblasti kulture, a radi se o 16 institucija kulture na području ZDK“, rekao je ministar Kozlić.
Kvalitetan socijalni dijalog
Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK Selvedin Šatorović je istakao da je, ovim poboljšanjem materijalnog statusa zaposlenih u obrazovanju, startna plata nastavnog osoblja oko 1.350 KM, te da prosvjetni radnici u ZDK, potpisivanjem ovih kolektivnih ugovora, sada imaju i najveću platu u obrazovanju u BiH.

Šatorović

„Nažalost, ona još uvijek ne predstavlja ni polovinu sindikalne potrošačke korpe, što znači da i dalje trebamo dodatno nastaviti na poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika. Ono što može biti zadovoljavajuće za radnike, jeste da smo jedan od rijetkih kantona koji se nalazi iznad prosječne plate u Federaciji, a koja iznosi oko 1.100 KM. To znači da će socijalni dijalog biti nastavljen, da će pregovori u narednom periodu biti intenzivirani, a mi očekujemo da ovaj rast inflacije stane i da ovo povećanje bude pomoć u kućnim budžetima svih zaposlenih u obrazovnom sistemu“, kazao je Šatorović.
Zadovoljstvo potpisivanjem novih kolektivnih ugovora izrazio je i Đevad Hadžić, predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK. „Ovo je kruna kvalitetnog socijalnog dijaloga sindikata i Vlade ZDK. U ime svih naših članova, poslali smo jasnu poruku da nećemo stati na daljem razvijanju socijalnog dijaloga i daljim poboljšanjima materijalnih prava svih zaposlenih u institucijama obrazovanja ZDK“, istakao je Hadžić.