U prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, ministar Adnan Šabani je zajedno sa saradnicima održao sastanak kojem su prisustvovali svi prijevoznici koji imaju registrovane redove vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Zeničko-dobojskog kantona, saopćila je Press služba.
Potrebe putnika i prijevoznika
Kako se navodi, na sastanku su razmatrani problemi sa kojima se susreću prijevoznici i putnici sa području ZDK-a u javnom linijskom prijevozu. Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni, konstatovano je da nisu u potpunosti zadovoljene potrebe putnika niti interesi prijevoznika bez obzira na veliku pokrivenost kantona registrovanim redovima vožnje.
Brisanje linija
S tim u vezi donesen je zaključak da prijevoznici “za redove vožnje koje trenutno ne održavaju i nenamjeravaju odmah otpočeti održavati” najdalje do 01.03.2024. godine dostave zahtjev ovom ministarstvu za njihovo brisanje iz Registra redova vožnje kantonalnih autobusnih linija.
Traženje rješenja
Najavljeno je da će nakon provedenih aktivnosti po ovom zaključku, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, zajedno sa prijevoznicima nastaviti aktivno raditi na iznalaženju rješenja za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.
“Očekuje se da će ove aktivnosti pridonijeti stvaranju učinkovitijeg sistema javnog prijevoza unutar ZDK-a, a ovo ministarstvo će nastaviti aktivno raditi na unapređenju ovog ključnog segmenta života građana”, saopćeno je nakon sastanka.