Članovi jednog od najuspješnijih atletskog kluba Zenica, vratili su se trenažnom procesu nakon pandemije na poligonima stadiona Kamberovića polje.

Nakon odgađanja Evropskog prvenstva i Olimpijskih igara, prvo ta- kmičenje na kojem će na- stupiti bit će pojedinačno državno seniorsko prven- stvo Bosne i Hercegovine koje je planirano za prvu sedmicu mjeseca avgusta a sedam dana nakon tog sli- jedi Balkanijada u rumunj- skom Klužu.

Selektor muške atletske reprezentacije BiH i jedan od trenera u AK Zenica, Elvir Krehmić, izjavio je za „Našu riječ“ da su svi atletičari radili  individual- no koliko su to dopuštale mjere kriznih štabova ali i vremenski uvjeti.

Sad smo počeli da radimo na atletskim tere- nima i polako se uvodimo u formu. Kad je u pitanju Državno, mi imamo samo dva stadiona na kojima se ono može održati, Zenica ili Trebinje. Najbolje uvje- te i opremu ima AK Zenica i siguran sam da će se to takmičenje održati na sta- dionu Kamberovića polja –kaže Krehmić.

Državna prvakinja u disciplini kugle i diska, Mediha Salkić, nakon dva mjeseca samostalnog rada se priključila trenin- zima u klubu.

Nakon obaranja dvo- ranskog državnog rekorda u kugli, cilj mi je da na pr- vom takmičenju  popravim rekord i na otvorenom. Prva prilika za to je Državno prvenstvo, a onda slijedi i Balkanijada  –kaže  Salkić koja je u seniorsku konku- renciju ušla sa 16 godina.

Norma za Evropsko mlađe seniorsko prvenstvo nije problem a moj cilj je da u 2021. godini izborim još neko od velikih takmičenja koja nas očekuju – rekla je Salkić i dodala da uz trenera Mehmeda Skendera mno- go uči i od  klupskih kolega Hamze Alića i Mesuda Pezera.