U periodu od 16. do 21. oktobra, Univerzitet u Zenici će organizovati niz aktivnosti u povodu obilježavanja godišnjice Univerziteta u Zenici, a pod nazivom Dani Univerziteta u Zenici. Tim povodom, u četvrtak je održana press konferencija na kojoj su najavljene planirane aktivnosti, ali i prezentirana realizacija upisa na prvi i drugi ciklus studija i dva veoma značajna projekta.
Sportska takmičenja
„Univerzitet u Zenici ove godine obilježava 23 godine uspješnog rada i postojanja. Naše aktivnosti počinju od ponedjeljka, sportskim takmičenjima naših studenata i one će kontinuirano trajati čitavu sedmicu, do 21. oktobra“, rekao je rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr.sc. Jusuf Duraković.
Prema riječima prof.dr.sc. Alekse Stankovića, u ponedjeljak, 16. oktobra, u Kuglani Zenica, počinje ekipno takmičenje studenata Univerziteta u Zenici u kuglanju, a učešće će uzeti svi fakulteti. „Do sada se prijavilo oko 70 studenata, tako da očekujemo 15-17 ekipa. Naredno takmičenje, koje će održati u Gradskoj areni, jeste ekipno prvenstvo u malom nogometu, a do sada se prijavilo šest ekipa“, rekao je profesor Stanković.
Okrugli stolovi
Prvi važan događaj koji organizuju bit će okrugli sto u Tešnju na temu „Saradnja Univerziteta i lokalnih zajednica – stanje i perspektive na primjeru UNZE-a i Općine Tešanj“. „Htjeli smo se približiti lokalnoj zajednici, da vidimo šta to lokalnu zajednicu tišti, zbog čega nemamo dovoljan broj studenata iz pojedinih općina, kakva je to saradnja sa privrednim sektorom, šta to možemo promijeniti, šta realnom sektoru treba, a taj okrugli sto bi trebao dati i odgovore na ta pitanja“, rekao je rektor prof.dr.sc. Duraković.
O ovom okruglom stolu, koji je Univerzitet u Zenici organizovao u saradnji sa Tešanjskom razvojnom agencijom i Općinom Tešanj, a koji će biti održan u utorak, 17. oktobra, detaljnije je govorio dekan Mašinskog fakulteta prof.dr.sc. Ibrahim Plančić. „Općinu Tešanj smo uzeli kao pilot projekat, da razgovaramo o dosadašnjoj, dobro saradnji i da vidimo gdje se nalazimo u ovom momentu, šta su nam perpektive proširenja te saradnje, kako bismo obezbijedili veći broj studenata na UNZE-u, ali i da pokažemo šta Univerzitet može uraditi i na koji način može pomoći privrednim subjektima u realizaciji stručnih i naučno-istraživačkih projekata, kao i široj lokalnoj zajednici. Dakle, želimo da definišemo dugoročnu međusobnu saradnju“, rekao je dekan Plančić.
Na panel diskusiji će, između ostalih, učestvovati: rektor Duraković, načelnik Općine Tešanj Suad Huskić, direktorica Pedagoškog zavoda Aida Salkić, direktor kompanije Mann Hummel Mahmut Galijašević i direktor kompanije Interprocess d.o.o. Jasmin Kalabić. Učešće će uzeti i brojne firme iz Tešnja, a najavljeno je i potpisivanje nekoliko memoranduma o saradnji.
Promocija završenika prvog, drugog i trećeg ciklusa
Slijedeća aktivnost jeste svečana akademija, koja će biti održana u srijedu, u Bosanskom pozorištu Zenica, a na kojoj će biti promovirano pet doktora nauka, uručene nagrade najboljim studentima i dodijeljena priznanja Univerziteta u Zenici. Dan poslije, odnosno u četvrtak bit će organizovan okrugli sto na temu „Perspektive visokog obrazovanja“, na koji su pozvani svi bivši rektori iz bivše Jugoslavije, a sve će biti krunisano Promocijom završenika prvog i drugog ciklusa.
U subotu će, u Gradskoj areni „Husejin Smajlović“, kako je kazala prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof.dr.sc. Maša Alijević, Univerzitet u Zenici promovisati 412 završenika prvog i drugog ciklusa studija i dodjeliti nagrade dekana za najbolje studente.