Počelo je asfaltiranje zeničke Masarykove ulice, dužine 225 metara, što su brojni građani dočekali s odobrenjem. Podsjećamo da su radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ovoj ulici počeli krajem prošlog ljeta. Na osnovu ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela ulice Masarykova, krajem mjeseca januara je izvršeno uvođenje izvođača u posao, a nakon što su završene aktivnosti na polaganju i rekonstrukciji kompletne mreže podzemnih instalacija, uključujući i primarnu liniju oborinske odvodnje. Uvođenju su prisustvovali predstavnici odabranog izvođača radova, privrednog društva „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica, nadzorni tim ispred Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada d.o.o. Zenica i predstavnik investitora radova, odnosno Grada Zenica.
Ukupno ugovorena investiciona vrijednost s PDV-om iznosi 261.337,28 KM.