U sali Općine Kakanj upriličeno je potpisivanje ugovora/predugovora s novih 14 korisnika projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“ i četiri korisnika podsticaja za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti. Podsticajna sredstva “Pokreni svoj posao u Kaknju” namijenjena su za: refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 24 mjeseca (prva godina u iznosu od 100%, a maksimalno 460,00 KM/mjesec, druga godina 50%, a maksimalno 230,00 KM/mjesec); sufinansiranje troškova nabavke mašina, opreme, repromaterijala i troškova opremanje i uređenja prostora potrebnih za obavljanje registrovane djelatnosti u iznosu od 3.000,00 do 4.000,00 KM (iznos do 3.000,00 KM će biti dodijeljen fizičkim licima koja registruju obrt i srodne djelatonosti te djelatnost pripreme i usluživanja hrane, a do 4.000,00 KM za osnivanje d.o.o. i registraciju profesionalnih djelatnosti. Podsticajna sredstva za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti namijenjena su za: refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za registrovanu djelatnost) u prvoj i drugoj godini sa 100%, u trećoj godini Općina Kakanj refundira 50%, a krajnji korisnik sa 50 %.