Na evidenciji Biroa rada Zenica, zaključno sa junom, bilo je 16.846 nezaposlenih osoba. U odnosu na maj, kada je na evidenciji Biroa rada Zenica bilo 16.671 nezaposlenih, u junu je broj nezaposlenih veći za 175 osoba.
„Tokom juna podneseno je 215 zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti, a na kraju mjeseca ukupan broj korisnika novčane naknade bio je 783. Pravo na zdravstveno osiguranje putem Službe ostvarilo je 840 osoba, te je ukupan broj korisnika zdravstvenog osiguranja na kraju juna bio 14.597 osoba“, kaže Saudin Burić, šef Biroa rada Zenica.
U pomenutom periodu, ukupan broj odjavljenih sa evidencije nezaposlenih osoba na području grada iznosi 519 osoba. Od toga 458 osoba je zaposleno u Bosni i Hercegovini, a 61 osoba je zaposlena u inostranstvu. „Prema evidenciji Biroa rada Zenica, prema dostavljenim ugovorima o radu i odjavama sa evidencije, najveći broj zaposlenja u inostranstvu se odnosi na zaposlenje u Hrvatskoj (nešto više od 50%), Sloveniji (oko 35%) i Njemačkoj (oko 10%)“, ističe Burić.