Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić i predsjednik Sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona Zaim Begić potpisali su, proteklog četvrtka, novi Kolektivni ugovor za radnike uposlene u zdravstvu. Kolektivnim ugovorom predviđeno je povećanje satnice za oko 3.200 radnika u zdravstvu od 1. aprila sa 2,60 na 2,70 KM, a od 1. oktobra na 2,90 KM.
Kvalitetan socijalni dijalog
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić je istakao da je ZDK primjer dobre prakse socijalnog dijaloga sa svim sindikatima na području ZDK. „Zahvaljujem se svim sindikatima i svim pregovaračkim timovima na kvalitetnom socijalnom dijalogu. Kada je u pitanju oblast zdravstva, svjedoci ste da smo prije oprilike mjesec dana potpisali Kolektivni ugovor sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije, a sada i Kolektivni ugovor za sve ostale zaposlene u oblasti zdravstva. Sa ovim Kolektivnim ugovorom se, na neki način, zahvaljujemo zaposlenima u oblasti zdravstva. Kroz ove kolektivne ugovore smo povećali satnice, odnosno standard zaposlenih u zdravstvu i time, na neki način, balansiramo globalni poremećaj na tržištu cijena osnovnih životnih prehrambenih artikala“, rekao je premijer Bašić, dodajući da je ponosan i na ostale pregovaračke timove, na čelu sa sindikatima. „U prošloj i ovoj budžetskoj godini smo uvećali plate svim budžetskim korisnicima. Prošle godine je to bilo osnovno, srednje i visoko obrazovanje, a ove godine zdravstvo, policija i državni službenici i namještenici“, dodao je premijer Bašić.
Poboljšanje standarda svih zdravstvenih radnika
Ministar Jupić je pohvalio oba sindikata na korektnim razgovorima i razumnom pristupu iznalaženja rješenja za poboljšanje standarda svih zdravstvenih radnika. „Mislim da smo jedini kanton u Federaciji koji je na ovaj način riješio sporazumno stvari sa sindikatom. Ovim potpisivanjem Kolektivnog ugovora, apsolutno ispunjavamo svoje obaveze i obećanja sindikatima, da ćemo identične kolektivne ugovore napraviti za oba sindikata. Novo potpisivanje kolektivnog ugovora omogućuje i jednoj i drugoj kategoriji povećanje satnice od 1. aprila ove godine sa 2,60 na 2,70 KM, a od 1. oktobra to će povećanje biti na 2,90 KM, čime bi ukupno povećanje satnice našim uposlenicima u zdravstvu, i doktorima medicine i stomatologije, bilo oko 25 posto za mandata ove Vlade“, rekao je ministar Jupić.
Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK Omer Škaljo je rekao da je Zavod učinio sve da većina zdravstvenih ustanova u vrijeme pandemije posluje pozitivno, te da je za povećanje plaća u 2022. godini izdvojeno dodatnih 5,4 miliona KM. „U 2022. godini smo planirali sredstva za povećanja plata, ali i ortopedska pomagala, te činimo sve da Zavod bude na usluzi osiguranim licima sa područja ZDK“, rekao je Škaljo.
Predsjednik Sindikata radnika uposlenih u zdravstvu ZDK Zaim Begić je rekao da je zadovoljan potpisanim Kolektivnim ugovorom, „ali i da je moglo bolje“. „Ugovorom je predviđeno ukupno povećanje plate oko 11 %. Zadovoljni smo, ali u odnosu na poskupljenja, povećanje je trebalo biti 50%“, rekao je Begić.