Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja d.o.o. Zenica Isad Turalić potpisali su prošlog četvrtka Protokol o načinu rješavanja međusobnih odnosa između Zavisnog društva Rudnika mrkog uglja Zenica, d.o.o. Zenica i Grada Zenica. Protokol je potpisan u cilju konsolidacije RMU Zenica, podrške ozdravljenju preduzeća i pomoći rudarima.
– Nažalost svjedoci smo, da rudari, iako nisu krivi za situaciju u kojoj se nalaze, sve češće svoja prava moraju ostvarivati na ulici, zbog blokiranih računa, neuplaćenih doprinosa i slično. Odgovornost za stanje u rudnicima treba preuzeti menadžment i Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d., s kojom čine koncern i koja dijeli dividendu. Potpisivanjem ovog protokola željeli smo pomoći rudarima i dat je nalog da se poduzmu procedure za deblokadu računa RMU Zenica -izjavio je Kasumović.
Protokolom se načelno uređuju odnosi između ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica i Grada Zenica vezano za preuzimanje Hotela Rudar, izmirenje dospjelih obaveza RMU Zenica u izvršnom postupku, regulisanja odnosa i obaveza u postupku potpisivanja ugovora o koncesiji, kao i u proceduri definiranja granica rudnih eksploatacionih polja i međusobnih obaveza u procedurama izrade Urbanističkog plana Grada Zenica 2020. – 2036.