Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak potpisao je s predstavnicima kompanija “Mušinbegović Gradnja” d.o.o. Visoko i “Ceste Company” d.o.o. Kiseljak ugovor o nastavku radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica (R-445 Zenica-Janjići).
Vrijednost ugovora iznosi 347.490,00 KM sa PDV-oma a rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao, saopćila je Press služba.