Predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća potpisali ugovore o dodjeli sredstava


Gradonačelnici gradova i načelnici općina te predstavnici lokalnih komunalnih preduzeća, potpisali su, proteklog utorka, u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona ugovore za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu, za koje je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije zaštitu okoliša ZDK izdvojilo 610.000 KM.
Potpisano 27 ugovora
Potpisivanju ugovora prethodio je Javni poziv na koji su, prema utvrđenim kriterijima, mogli aplicirati svi gradove i općine, kao i javna komunalna preduzeća sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
„Na Javni poziv koji je obuhvatao LOT 1 i LOT 2 je pristiglo ukupno 29 prijava od kojih su dvije odbačene kao pravno-formalno neispravne. Dakle, potpisali smo ukupno 27 ugovora, od kojih su 16 za LOT 1 – Pomoć općinama, gradovima, komunalnim preduzećima Zeničko-dobojskog kantona u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada, izgradnja novih sadržaja, rekonstrukcija postojeće infrastrukture, nabavka opreme i slično, u vrijednosti od 460.000 KM, te 11 ugovora za LOT 2 – Pomoć općinama, gradovima, komunalnim preduzećima u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranju transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na Regionalnu deponiju Mošćanica, čišćenja obala rijeka, čišćenje i sanacija divljih deponija i slično, u vrijednosti 150.000 KM“, rekao je Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK.
Korisnici sredstava
Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević je istakao da Općina Vareš u kontinuitetu koristi sredstva resornog ministarstva, a kada je u pitanju zbrinjavanje komunalnog otpada.
„Dobili smo 25.000 KM i naše komunalno preduzeće, koje važi za jedno od najurednijih u Zeničko-dobojskom kantonu, je dobilo 10.000 KM. Uz pomoć Vlade, radimo na poboljšanju kvaliteta zbrinjavanja otpada, a što nije lako u današnje vrijeme, ali Vareš zasigurno to dobro radi. Vlada i resorno ministarstvo su još jednom pokazali ozbiljnost ravnomjerne raspodjele sredstava prema svim općinama i gradovima u ZDK“, kazao je načelnik Marošević.
Načelnik Općine Usora, Zvonimir Anđelić je istakao da je Usora u posljednjih nekoliko godina napravila pomak u ovoj oblasti. „U saradnji sa Vladom i resornim ministarstvom, želimo ojačati kapacitete našeg komunalnog preduzeća. Naše komunalno preduzeće je dobilo 25.000 KM za nabavku novog vozila koje će biti nabavljeno, uz pomoć Općine, jer vozilo košta znatno više, a koristit će se za odvoz krupnog otpada. I Općina Usora je aplicirala u dijelu čišćenja korita rijeke Usore“, rekao je načelnik Anđelić.
Općina Kakanj je aplicirala sa projektom uređenja korite rijeka Bosne.
„Dobili smo 20.000 KM koja će nam, uz ona sredstva koja Općina Kakanj opredjeljuje za ovakve projekte, mnogo značiti i vjerujem da ćemo u narednim godinama uspjeti očistiti korita naših lokalnih, ali i rijeke Bosne, kako bi, prije svega, zaštitili živote i imovinu naših sugrađana u slučaju da dođe do neželjenih pojava, poplava i slično“, rekao je načelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević.
Općina Breza i Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza su potpisali ukupno pet ugovora.
„Ti ugovori se, prije svega, odnose na jačanje koncepta odvojenog sakupljanja otpada, zatim projekat uklanjanja divljih deponija sa područja općine Breza, posebno sa akcentom na divlju deponiju Nedići koja se nalazi uz regionalnu cestu između općine Vareš i Breza, što je jedan od gorućih problema naše lokalne zajednice, te nabavka određene mehanizacije za potrebe javnog komunalnog preduzeća, a u rješavanju problema prikupljanja i odvoza otpada na području naše općine“, rekao je Vedad Jusić, načelnik Općine Breza
Među korisnicima sredstava je i Preduzeće „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica, koje se redovno prijavljuje na konkurse koje raspisuje resorno ministarstvo, a u cilju unapređenja postupanja sa otpadom i zaštite okoline.
„Dobili smo potporu za nabavku namjenskog vozila za pražnjenje podzemnih kontejnera i metalnih zvona, koje će biti u stanju da istovremeno preuzima i papir, i PET, a da se ne miješa u toku trasporta. Nažalost, vozilo je dosta skuplje, ali ćemo nadoknaditi potrebnu sumu, te se zahvajujemo Ministarstvu na dugogodišnjoj potpori našim aktivnostima“, rekao je Džafer Dautbegović, menadžer za kvalitet u Preduzeću „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica.