Svjesni činjenice da troškovi života i stvarne potrebe nisu usaglašene sa platama u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, a kako nam je rekao Mirza Mušija, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, poduzela sve aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja radnika u osnovnim, srednjim školama i na Univerzitetu u Zenici.
Iskorak u poboljšanju položaja radnika u obrazovanju
„Nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona, čime su povećane plate linearno svim zaposlenim za 250 KM, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je, u saradnji sa reprezentativnim sindikatom za osnovno obrazovanje i reprezentativnim sindikatom za srednje obrazovanje, u skladu sa zakonskim procedurama, pokrenulo incijativu za unapređenje radno-pravnog, socijalnog, profesionalnog i materijalnog položaja radnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, te su povećane plate prosvjetnim radnicima za 15%, čime smo postigli da imamo najveću platu u BiH. Sve navedeno možemo smatrati iskorakom u poboljšanju položaja radnika u obrazovanju i značajan su motivirajući faktor, pogotovo što će se u narednom periodu nastaviti raditi na poboljšanju zakona i drugih propisa kojima se reguliše oblast obrazovanja, ali i radno-pravni status radnika u obrazovanju, a sve u saradnji sa socijalnim partnerima“, kaže ministar Mušija, dodajući da se potpisivanje kolektivnih ugovora može očekivati u narednih 10-15 dana, u skladu sa zakonskim procedurama.
Osiguravanje što boljih uslova za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa
Resorno Ministarstvo je, u proteklih nekoliko godina, bilo posvećeno ulaganju u školsku infrastrukturu, materijalni položaj prosvjetnih radnika, kurikularnoj reformi… Izgradnja i rekonstrukcija školskih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona, ističe ministar Mušija, je ostala jedno od ključnih opredjeljenja Vlade Zeničko-dobojskog kantona. „Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je nastavilo sa realizacijom različitih projekata i aktivnosti koje imaju za cilj osiguravanje što boljih uslova za realizaciju odgojno-obrazovnog procesa, kao i sigurniji i ugodniji rad i učenje učenika i nastavnika“, ističe ministar Mušija.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju