Za građane koji nisu u sistemu daljinskog grijanja, nabavka ogrjeva za predstojeću zimu, odnosno hladnije dane, trenutno je prioritet.
U Zenici najveća potražnja za ogrjevnim drvetom
Prema pokazateljima, kako su nam kazali iz JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, potražnja za ogrjevnim drvetom je na nivou prethodnih godina. „U toku 2020. godine, realizovano je 83.184 m3 a otprilike ista količina se očekuje da će biti realizovana za 2021. godinu, s obzirom na to da je prema podacima iz nadležne službe, u prvih osam mjeseci ove godine, dakle do kraja mjeseca augusta, realizovano 52.393 m3“, kazali su nam iz JP „ŠPD ZDK“. Cjenovnikom proizvoda šumarstva i usluga za 2021. godinu, utvrđena cijena ogrevnog drveta na tvrdom putu iznosi 65,00 KM/m3 bez PDV-a.
Potražnja za ogrjevnim drvetom je srazmjerna broju domaćinstava, tako da je, očekivano, najveća potražnja na području grada Zenica, a što se tiče poslovnih jedinica, najveća realizacija ogrjevnog drveta, do 31.08.2021. godine, ostvarena je u poslovnoj jedinici „Šumariji Zavidovići“ – 14.779 m3, „Šumariji Olovo“ – 9.617 m3, „Šumariji Zenica“ – 7.993 m3, „Šumariji Vareš“ – 4.123 m3, te poslovnoj jedinici „Šumariji Kakanj“ – 3.070 m3.
Saradnja JP “ŠPD ZDK“ sa svim interesnim skupinama je, ističu, jako dobra i ovo preduzeće ima sklopljene ugovore o isporuci ogrjeva sa Udruženjem penzionera općine Olovo, Udruženjem penzionera općine Vareš, zatim sa Udruženjem građana „Pomirenje“ Zenica, sa sindikalnom organizacijom Doma zdravlja Zavidovići, te sa svim sindikalnim podružnicama ŠPD – a, njih devet. „Osim navedenih, redovno vršimo isporuke ogrjeva za sve škole Zeničko – dobojskog kantona, te, u ovom slučaju, imamo sklopljen ugovor sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko – dobojskog kantona. Kada govorimo o prioritetima, uvijek se vodi računa da zadovoljimo potrebe škola i penzionera, jer se radi o najranjivijim kategorijama, naravno, vodeći računa da se ne oštete ni ostali kupci koji, također, redovno plaćaju svoje obaveze“, dodaju iz ŠPD-a.
Liste čekanja za ugalj
Potražnja uglja u ovoj sezoni je, kako kažu iz Rudnika mrkog uglja Zenica, standardna kao i prošle godine, s tim da za ovu grijnu sezonu nemaju sklopljen ugovor za isporuku uglja zeničkim penzionerima. „Postoje liste čekanja, trenutno se isporučuju preostale uplate iz mjeseca augusta 2021. godine. Prioritet pri isporuci imaju sva pravna i fizička lica po redoslijedu uplate“, kaže Nada Bilić, iz Rudnika mrkog uglja Zenica.
Cijena mrkog uglja „kocka“ i „orah“ iznosi 175,50 KM sa PDV-om, dok je cijena mrkog uglja „grah“ 169,65 KM sa PDV-om. „Postoje ugovori sa određenim javnim ustanovama a realizacija isporuke zavisi od količine uglja kojom raspolažemo“, kaže Bilić, ističući da trenutna situacija, u kojoj se nalaze rudnici, neće utjecati na dalju isporuku uglja prema pravnim i fizičkim licima.
Nabavka ogrjeva za penzionere
Osim sa JP „ŠPD ZDK“, udruženja penzionera iz Zeničko-dobojskog kanotna imaju i sklopljene ugovore za nabavku ogrjeva sa firmama Šumartvo Ljuta i Drvosječom. „Ugovorena nabavka ogrjeva ide dogovorenom dinamikom kako je to i regulisano ugovorom“, kaže Mustafa Trakić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ZDK.