U Zavidovićima veliki interes za poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom, tačnije proizvodnju kornišona. U zadruzi „Za-plod“, bilježe 30 posto više zainteresiranih proizvođača za ovogodišnju proizvodnju.
Opća zadruga „ZA-plod“ Zavidovići uputila je poziv zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Zavidovići na saradnju u novoj poljoprivrednoj sezoni.
Poljoprivredne kulture koje će se integralno raditi u novoj sezoni su krastavac kornišon, malina i nova sorta paprike merinos. Za sve kulture je obezbijeđen repromaterijal, kvalitetan sadni materijal, stručni nadzor, otkup svih proizvedenih količina kao i blagovremena isplata – poručuju iz zadruge „ZA-plod“.
-Zadruga je u prethodnoj sezoni izvršila otkup svih ugovorenih poljoprivrednih proizvoda. Tržište je i dalje obezbijeđeno i radi se za poznatog kupca. Težište proizvodnje na ovim prostorima je i dalje na kornišonima-ističe Edin Keserović, direktor Zadruge.
U 2020. su otkupili oko 250 tona kornišona pri čemu su imali oko 70% prve klase. Klasiranje se radi bez naknade, u prostorijama Zadruge, odnosno Razvojne agencije Zavidovići. Proizvođači na ovaj način dobivaju dodatno vrijeme za berbu, a samim tim i udio prve klase raste, što direktno utiče na zaradu.
Malina je kultura koja je godinama bila broj jedan kada je u pitanju proizvodnja jagodičastog voća na području Zavidovića. Iako je danas situacija potpuno drugačija, i broj zasada je znatno smanjen, malina je kao kultura opstala u određenoj mjeri, a iz Poljoprivredne zadruge „ZA-plod“ ove godine pružaju priliku za nove zasade i sigurno tržište, ali i otkupnu cijenu. Ističu da su cijene svih proizvoda unaprijed poznate. Novost se odnosi na otkup maline gdje nude petogodišnju minimalnu cijenu od 2,50 KM, a iz Zadruge poručuju da će pratiti cijene na tržištu i njihov eventualni rast, ali cijena neće biti niža od 2,50 KM.