Zbog, kako su istakli, „aktuelne situacije u ArcelorMittalu i diskriminatornih odluka Uprave koje su izazvale ogromno nezadovoljstvo kod radnika“, te sa aktivnostima koje je s tim u vezi poduzeo Sindikat, u srijedu je upriličena press-konferencija Sindikata ArcelorMittal d.o.o. Zenica. „Povod našeg javnog reagovanja je jednostrana odluka Uprave ArcelorMittal d.o.o. Zenica da 24.3. ove godine isplati jednokratni dodatak na platu/bonus, samo radnicima koji imaju tzv. Posebne ugovore o radu, u prosječnom iznosu od 1.000 do 1.500 KM. Konkretno, u ovoj kompaniji radi oko 2.350 radnika, a 1.700 radnika nije dobilo ovaj bonus. Mislim da smo poniženi, poraženi i, po našem mišljenju, ovo je sramna odluka generalnog direktora, da nas dovede u ovakvu poziciju. Tvrdimo da su za dobre uspjehe u radu i poslovanju zaslužni svi radnici, a ne samo njih 600. Kao poseban vid diskriminacije ističemo da je bonus uskraćen i radnicima, odnosno našim kolegama koji su u 2022. godini bili na bolovanju više od 30 dana“, istakao je Rašid Fetić, novoizabrani predsjednik Sindikata ArcelorMittal Zenica, dodajući da su održali niz sastanaka sa Upravom i generalnim direktorom u nastojanju da ovaj problem riješe. „Očigledno, nije bilo sluha“, kazao je Fetić.
Sindikat je, kazao je, kod svakog povećanja plata, pa i zadnjeg iz januara, insistirao da se plate povećaju svim radnicima. „Da stvar bude gora, Uprava je vrlo perfidno na Sindikat prebacila odgovornost da mi nismo htjeli da to bude u kolektivnom ugovoru, a što nije tačno. Mi smo predlagali, u novom članu kolektivnog ugovora 63a, da bonus bude uz fiksno povećanje plata, a što je Uprava odbila“, rekao je Fetić.
Po saznanju ove odluke, Sindikat je dostavio prijavu Federalnoj inspekciji rada. „Također, svi radnici su pozvani u Sindikat, da preuzmu urnek zahtjeva za zaštitu prava radnika. Ističemo i da su prema Upravi ArcelorMittala reagovali i Industriall Global Union i Industriall European Trade Union, sindikalne organizacije industrijskih radnika koje imaju više od 100 miliona članova širom svijeta, sa zahtjevom da se ova diskriminacija zaustavi“, kazali su iz Sindikata.