Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji i uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovao je zvaničnu prezentaciju i promociju Registara zaposlenih i imenovanih lica u Zeničko-dobojskom kantonu za sve rukovodioce i koordinatore antikorupcijskih aktivnosti organa/institucija ovog kantona. Registri su javno dostupni na internet stranici https://uredbpk.zdk.ba/
Zakon o prijavljivanju imovine
Registar zaposlenih sadrži informacije o zaposlenim – ime i prezime, poziciju, stručnu spremu, naziv organa u kojem su zaposleni te visinu plate, dok Registar imenovanih sadrži naziv reguliranog organa u koji je lice imenovano s iznosom naknade za rad u tom tijelu.
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić rekao je da Vlada koju predvodi ovime potvrđuje odlučnu opredijeljenost u borbi protiv korupcije te da je naredni korak donošenje Zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija, koji je pripremljen u formi nacrta.
– To sve radimo s ciljem vraćanja vjere u javnu vlast i institucije i lično smatram da je to jedan od glavnih razloga zašto mladi odlaze, jer nemaju transparentan uvid u ono što se dešava u pogledu samih institucija i same javne vlasti –kazao je Pivić te se zahvalio na podršci OSCE-a u izradi zakonodavnog okvira, kao i svim međunarodnim organizacijama koje podržavaju ove aktivnosti.


Uspostava Registra zaposlenih i Registra imenovanih lica u Zeničko-dobojskom kantonu jedna je od ključnih aktivnosti koja proizilazi iz Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona 2022-2026. godina i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2024. godina.


– Želimo da budemo prepoznati kao lideri u borbi protiv korupcije. Ne tražimo neku veliku pomoć od međunarodnih faktora, oni sami nude tu pomoć, te želimo kao kanton da stavimo to na prvo mjesto. Današnjim korakom jasno pokazujemo da je to nešto na čemu ćemo bazirati svoj rad u budućnosti –kaže Pivić.
Alati za suzbijanje korupcije
Šef Terenskog ureda OSCE-a u Travniku Jiri Rous pohvalio je opredijeljenost i aktivnosti Vlade ZDK-a u borbi protiv korupcije, rekavši da su ovi registri osmišljeni kao ključni alati za suzbijanje korupcije i nepravilnosti uspostavljanjem transparentnih i efikasnih sistema upravljanja ljudskim resursima, koji također osiguravaju povjerljivost podataka za pozicije osjetljive prirode.
– Odajemo priznanje ZDK-u za njegov proaktivan stav protiv korupcije i rado iščekujemo pokretanje procesa zapošljavanja osoblja kako bi se u potpunosti osposobio Ured za borbu protiv korupcije. Taj korak je ključan za sveobuhvatnu aktivaciju i smislenu implementaciju postojećih antikorupcijskih okvira –kazao je Rous.
Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije ZDK-a Dževad Fejzić naglasio je da je ovaj ured u procesu uspostave registara, koji je trajao oko devet mjeseci, pribavio pozitivno mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koja smatra da podaci iz registra ne spadaju u lične podatke i kao takvi mogu da budu javno objavljeni.
– Ovo je historijski korak u procesu prevencije i borbe protiv korupcije u ZDK-u. U proteklom periodu smo vodili niz aktivnosti, međutim uspostavom ovih registara smo došli do faze da možemo na određeni način da smanjimo koruptivne rizike i ovo je jedan od načina kako možemo minimizirati rizike u kontekstu zapošljavanja te samog imenovanja lica u regulirana tijela -izjavio je Fejzić.