Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na 14. vanrednoj sjednici razmatrao je stanje u snabdijevanju namirnicama i energijom u vrijeme aktuelne krize izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu. Upečatljivo je bilo obraćanje federalnog zastupnika Suada Kaknje iz Zenice, koji je predložio povećanje kazni za pravna i fizička lica koja ne poštuju ograničenje u maržama i “koriste krizu za bogaćenje, a na račun građana FBiH”.
“Niko nema pravo da trenutnu situaciju iskorištava na uštrb građana kako bi obezbijedio svoj račun. To nije ni komšijski ni patriotski stav”, poručio je Kaknjo.
Spriječiti profitiranje
Kazne za nepoštivanje odluke Vlade FBiH o ograničavanju marži na 17 artikala zaključno s 31.12.2020. godine iznose 1.000 do 5.000 KM za pravna lica, a za fizička odgovorna lica od 500 do 1.000 KM. Kaknjo smatra da je takva kaznena politika “za one koji dnevno mogu profitirati po nekoliko desetina hiljada maraka, matematički isplativ posao da plaćaju kazne i krše pravila”.
“U tom smislu sam predložio da se kazne drakonski povećaju i do 50.000 KM za pravno lice, odnosno do 10.000 KM za odgovorno lice, kako bi pomogli našoj ekonomiji i svim korisnicima usluga i proizvoda u BiH da se cijene održe koliko god je to moguće, tj. da se spriječi profitiranje u ovim ‘ratnim’ okolnostima, jer je u regionu rat”, rekao je za naš list Kaknjo, na čiju je inicijativu Predstavnički dom svojim zaključkom naložio organima izvršne vlasti u FBiH da sačine prijedlog strožijih kazni.
Nedovoljno inspektora
Naveo je da je u pauzi vanredne sjednice Predstavničkog doma razgovarao sa direktorom Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisom Ajdinovićem, koji mu je rekao da ova uprava ima samo sedam inspektora za čitavu Federaciju BiH, što značajno ograničava mogućnost rada inspekcije.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju