Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići primilo je u stalni radni odnos 74 nova radnika, a radi se o radnicima koji su ranije bili angažovani na određeno vrijeme. Osim ovih radnika, po istom javnom konkursu primljen je 171 radnik na određeno vrijeme.
Poslovna politika
Ugovori o radu potpisani su u prisustvu kantonalnog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsada Hadžića, predsjednika Skupštine preduzeća Almina Husanovića, predsjednika Nadzornog odbora Idrisa Smailhodžića, sindikalnih povjerenika, članova Uprave i rukovodilaca poslovnih jedinica.
Generalni direktor Jasmin Devedžić rekao je da je prijem novih radnika rezultat poslovne politike Uprave koja je nizom mjera uspjela da za pet godina broj zaposlenih smanji sa 1.020 na oko 850, a broj radnika na neodređeno vrijeme smanjen je na nešto više od 600.
“Ovo je značajan dan za preduzeće jer smo zaposlili kvalitetne kadrove koji će svojim znanjem i vještinama doprinijeti postizanju boljih rezultata preduzeća, ali je također i značajan dan za radnike koji će svojim angažmanom u preduzeću svoj životni put vezati za ovo društvo i BiH”, rekao je Devedžić.
Podrška Vlade
Ministar Hadžić je istakao značaj upošljavanja mladih ljudi koji rješavaju najznačajnije egzistencijalno pitanje, te dodao da kantonalna Vlada podržava sve pozitivne procese u ovom javnom preduzeću. On je dao punu podršku Upravi i radnicima koji će zajedničkim snagama raditi na daljem jačanju i razvoju preduzeća.