Kantonalni sud u Zenici prošle je godine riješio ukupno 4.016 sudskih predmeta, a godinu su završili s 401 neriješenim predmetom. To je za 18 neriješenih predmeta manje nego su ih u tom sudu imali na početku 2021. godine. Na press konferenciji održanoj prošle sedmice, predsjednica ovog suda Snježana Čolaković, navela je da je predviđeni broj redovnih sudija, prema važećoj sistematizaciji, 18 uključujući i predsjednika Suda, ali i da od 2010. godine Zeničko-dobojski kanton obezbjeđuje novčana sredstva za dvoje dodatnih sudija.

Pod jurisdikcijom Kantonalnog suda u Zenici su: Općinski sud Zenica, Općinski sud Visoko s odjeljenjem u Olovu, Općinski sud Zavidovići s odjeljenjem u Maglaju, Općinski sud Kakanj, Općinski sud Žepče i Općinski sud Tešanj.

Podaci iz Izvještaja o radu Kantonalnog suda Zenica u 2021. godini ukazuju da je ovaj sud, i pored pandemije koronavirusa, ostvario dobre rezultate, što se posebno odnosi na ostvarene godišnje norme sudija, poštivanje prava na suđenje u razumnom roku, kao i efikasnost rješavanja predmeta i transparentnog rada.
Apsolutni prioritet, naglasila je Čolaković, se daje predmetima ratnih zločina i predmetima korupcije i organizovanog kriminala. Prošle su godine imali pet predmeta ratnih zločina, a iz 2020. godine prenijeli su tri predmeta, dok su u „akcionom pregledu rješavanja“ bila dva predmeta i oba su riješena.
– Što se tiče predmeta korupcije i organizovanog kriminala, u 2021. godini zaprimili smo pet takvih predmeta, tako da smo s prenesenim imali 11 predmeta u radu. U izvještajnom periodu riješili smo sedam takvih predmeta. Šest riješenih predmeta odnosi se na krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383., stav 1 i stav 3 KZ FBiH. Jedan se riješeni predmet odnosi na krivično djelo pronevjera u službi iz člana 384. KZFBiH. Tri predmeta su okončana osuđujućom presudom, dok su četiri okončana oslobađajućom presudom. Osuđujućim presudama obuhvaćeno je pet lica, s ukupnom kaznom zatvora od sedam godina, dok je sedam lica oslobođeno –rekla je Čolaković.