Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u interesu kompanija-članica, ali i kompletne poslovne zajednice Kantona, kontinuirano implementira projekte „Aktivnih mjera zapošljavanja“, u cilju smanjenja nezaposlenosti, kao i povećanja poslovnih kompetencija novih zaposlenika u kompanijama.
Projekt “Aktivne mjere zapošljavanja u ZDK za 2023. godinu“ implementira se u okviru „Programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2023. godini“, a isti je sufinansiran od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Projekt je implementiran u periodu 15.05. – 31.12.2023. godine.
Obuka i zapošljavanje 35 osoba
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je prethodno provela istraživanje potreba kompanija sa područja Kantona za radnom snagom, i isto ukazuje na kontinuiranu potrebu kompanija: u metaloprerađivačkom sektoru, za zanimanje zavarivač; u metaloprerađivačkom i drvoprerađivačkom sektoru, za zanimanje CNC operater; u sektoru građevinarstva za zanimanje obrađivač plastike; te u sektoru tekstila, kože i obuće, za zanimanje šivač. Glavna ciljna grupa projekta su mladi do 35 godina, kao i nezaposlene žene, u cilju kreiranja uslova za njihovo zapošljavanje i smanjenje odlaska radne snage iz naše države.
Projektnim aktivnostima je realizirana teorijska i praktična obuka i zapošljavanje 35 nezaposlenih osoba, koje se nalaze na evidenciji biroa sa područja Kantona.
Saradnja sa školama i kompanijama
Teorijska obuka nezaposlenih osoba za ciljana zanimanja ostvarena je u četiri (4) partnerske škole: JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, JU Srednja mješovita škola “Mladost” Zenica, JU Mješovita srednja škola Zavidovići i JU Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović“ Visoko.

Pozivamo kompanije, koje imaju namjeru u narednoj godini upošljavati nove radnike za navedena zanimanja, da kontaktiraju Privrednu komoru ZDK, radi uključivanja u realizaciju projekta u 2024. godini.

Praktična obuka, kao i zapošljavanje polaznika obuke u okviru projetka ostvarena je saradnja Privredne komore ZDK sa čak 12 partnerskih kompanija: TISAkomerc doo Žepče; RM-LH doo Zenica; Pobjeda dd Tešanj; SeanTech Bosnia doo Vareš; Water Jet Has Usora; Fuel Boss doo Zenica; Termika doo Zenica; ALS-Steel doo Žepče; Automatic Servis doo Visoko; Tren doo Visoko; Porča doo Visoko, Empress doo Zenica.
Implementacijom ovog projekta u 2023. godini, ostvareni su planirani rezultati. Ukupno 35 nezaposlenih osoba je uspješno okončalo teorijsku i praktičnu obuku i to:
• 13 CNC operatera,
• 11 Zavarivača,
• 6 Obrađivača plastike i
• 5 šivača,
te ostvarilo zaposlenje u gore navedenim kompanijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Ponosni smo da se, implementacijom ovog projekta, pružajući kvalitetnu obuku za ciljana zanimanja shodno potrebama tržišta rada, smanjuje broj nezaposlenih na biroima rada u Kantonu. Ovim projektom nastojimo umanjiti negativne trendove, masovnog odlaska kvalificirane radne snage u države Evropske unije.
Pozivamo kompanije, koje imaju namjeru u narednoj godini upošljavati nove radnike za navedena zanimanja, da kontaktiraju Privrednu komoru ZDK, radi uključivanja u realizaciju projekta u 2024. godini.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Federalnom zavodu za zapošljavanje Sarajevo i Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kao i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, koji već dugi niz godina prepoznaju Privrednu komoru ZDK kao kredibilnog partnera za implementaciju projekta „Aktivnih mjera zapošljavanja“.

Rad na poboljšanju kvaliteta
Izgradnja standarda kvaliteta u oblasti neformalnog obrazovanja odraslih kroz ovaj projekt je nešto na čemu Privredna komora ZDK insistira već godinama. Smatramo da nije dovoljno samo obučiti i uposliti sve kandidate, već nam je cilj da svake godine teorijska i praktična obuka budu što kvalitetnije za nezaposlene osobe, kako bi kompanije uposlile kvalitetno osposobljene kadrove. Po tome je Privredna komora ZDK sa projektom „Aktivnih mjera zapošljavanja“ postala prepoznatljiva, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire.
Ovom prilikom se zahvaljujemo Federalnom zavodu za zapošljavanje Sarajevo i Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kao i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, koji već dugi niz godina prepoznaju Privrednu komoru ZDK kao kredibilnog partnera za implementaciju projekta „Aktivnih mjera zapošljavanja“.