Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Danijel Pašić je istakao, a kada je u pitanju zimsko održavanje cesta, da niti jednom u toku ovog perioda nisu imali zastoj u odvijanju saobraćaja niti na jednom dijelu regionalnih cesta, te da je opredjeljenje Vlade da jednako tretiraju sve općine i gradove, a što se jasno vidi i u radu ovog ministarstva. Dodao je da je, početkom ove godine, izrađen Godišnji plan zaštite održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta.
„Kada su u pitanju konkretni projekti koje smo radili u ovih 100 dana, iako je to kratak period, mogu reći da smo izvršili eksproprijaciju zemljišta u naselju Boganovići u općini Olovo i da tamo gradimo jedan most koji ćemo do kraja godine završiti. Osim ovoga, proveli smo postupak eksproprijacije zemljišta za projekat izgradnje vangradske dionice GGM-a u Zenici, u dužini od 1.250 metara i zaključili smo okvirni sporazum sa izvođačem radova u dijelu ceste Vareš-Pogar-Luke. Otpočeli smo i radove na trajnom rješavanju odvodnje oborinskih voda ispod podvožnjaka u Nemili“, rekao je ministar Pašić.
Jedan od značajnijih dokumenata koji su izradili je Zakon o prostornom uređenju i građenju. „Mogu reći da sam ponosan da smo ovim zakonom otklonili barijere i uskladili ga s federalnim zakonom, koji je usklađen s evropskim zakonima. Ono što me posebno raduje u ovom zakonu jeste da ćemo impelementirati sistem elektronske građevinske dozvole, koji ćemo prvi put izdati u BiH“, istakao je ministar Pašić
Sektor za zaštitu okoline je uradio Plan utroška sredstava, a koji je usvojila Vlada i bit će implementiran kroz tri LOT-a. Početkom godine su postavili i 8. mjernu stanicu za kvalitet zraka u općini Kakanj, čime je zaokružen sistem mjernih stanica za praćenje kvaliteta zraka. Slijedeći korak je, istakao je, osnaživanje Centra za okoliš.
Najviše urađenih predmeta je u Sektoru prometa. „Urađeno je preko 2.000 predmeta. Želim naglasiti da smo vratili autobusku liniju Vareš-Breza-Zenica, koja nije bila uspostavljena tri godine“, rekao je ministar Pašić, dodajući da Kantonalni zavod intenzivno radi na izradi Urbanističkog plana Grada Zenica, Prostornog plana Općine Maglaj, Prostornog plana Općine Breza, te je data saglasnost na regulacione planove u Varešu.