Javno preduzeće “Zenicagas” d.o.o. dobilo je Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju složene građevine za gasifikaciju grada Zenica – polietilenski distributivni gasovod koji će se graditi na području katastarskih općina Zenica III, Ričice, Crkvice, Zenica I, Zenica II, Podbriježje, Gradišće, Banlozi, Raspotočje, Janjići, Perin Han i Klopče, grad Zenica.
Prema riječima Sandina Rizvanovića, direktora preduzeća “Zenicagas”, ovo Rješenje predstavlja prvi i najvažniji korak u legalnoj izgradnji primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda na području cijelog grada Zenice.
“Projekat izgradnje ovog primarnog distributivnog gasovoda jedan je od većih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini. Ukupna dužina primarnog distributivnog polietilenskog gasovoda iznosi 39.423,44 m, P> 8 bar. Postupak dobijanja Rješenja o urbanističkoj saglasnosti za cijeli grad Zenicu bio je izuzetno težak zadatak za preduzeće jer se radi o složenoj građevini koja je neophodna radi ispunjenja osnovnih uslova predviđenih Zakonom o prostornom uređenju i građenju ZDK i ispunjenje posebnih uslova za dobijanje navedenog Rješenja”, kaže Rizvanović.
Napominje da je zbog izuzetnog i napornog rada Uprave i zaposlenika Javnog preduzeća “Zenicagas”, nakon sedam mjeseci, dobiveno pomenuto Rješenje, a nakon čega će sada preduzeće “Zenicagas” pristupiti postupku dobijanja Okolinske dozvole za primarni distributivni gasovod na području Zenice. Poslije dobijanja Okolinske dozvole, preduzeće “Zenicagas” će pristupiti dobijanju Načelnog odobrenja za gradnju primarnog distributivnog gasovoda.
“Preduzeće “Zenicagas” u narednim mjesecima će pristupiti i izgradnji primarnog distributivnog gasovoda na području Zenice, nakon ispunjenja svih zakonskih uslova za početak građevinskih i mašinskih radova. Dakle, jedan od najvažnijih zakonskih uslova, dobijanje Rješenja o urbanističkoj saglasnosti za cijelu mrežu primarnog gasovoda, koji predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu, Javno preduzeće “Zenicagas” je uspješno ispunilo”, zaključuje Rizvanović.