Klub ritmičke gimnastike „Čelik“ Zenica je u oktobru 2018. godine zva- nično obnovio rad, nakon 28 godina pauze, i nedugo zatim ostvario zapaže- ne rezultate na brojnim takmičenjima. Trenutno trenira takmičarska grupa od 15 djevojčica, dva puta on- line i dva puta na vanjskoj ili unu- trašnjoj atletskoj stazi stadiona Kam- berovića polje, ovisno o vremenskim prilikama. Očekuju odluke Kriznog štaba kako bi se sve djevojčice (re-  kreacijska grupa i takmičarska) vra- tile u salu po starim terminima.
Svaki drugi dan smo imali online treninge ka- ko bi djeca održala svoju fizičku spremu jer je ovo takav sport da ako imamo pauzu od 15 dana moramo raditi nove pripreme. Prvo takmičenje koje nas očekuje je u septembru i nadam se da će- mo uskoro moći krenuti s trenažnim procesom u sali kako bi se najbolje pripremili -rekla je Aida Bunjo i do- dala da zainteresovani roditelji sve informacije mogu pronaći na zvanič- noj Facebook stranici kluba www.fa- cebook.com/krgcelik/