Činjenica da, dogovorom postignutim između sindikata obrazovanja i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, prosvjetni radnici u obrazovnim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona ponovo imaju najvišu platu u Federaciji BiH, kada je riječ o ovom sektoru, sama po sebi, a kako ističe Selvedin Šatorović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK i Saveza samostalnih sindikata BiH, govori o tome na kojem je nivou trenutno njihov socijalni dijalog.
Pozitivan primjer drugim kantonima
„Uspjeli smo vratiti stvari na kolosijek na kojem su bili ranije i nadam se da ćemo nastaviti kretati se u tom smjeru. Radnici su zadovoljni dogovorenim povećanjem iako ono kasni nekoliko mjeseci. I sami ste svjesni koliko su se povećali troškovi života, tako da svako povećanje plate dobro dođe za kućne budžete naših članova i članica. Nadam se da će ovaj pozitivan primjer pratiti i drugi kantoni u Federaciji BiH, jer mi ne možemo biti potpuno zadovoljni niti sretni sve dok naše kolegice i kolege u drugim dijelovima FBiH nemaju status i položaj kao mi u ZDK. Svi se mi jednako trudimo da pružimo našim učenicima najbolje moguće obrazovanje i odgoj, tako da svi zaslužujemo i pravičan tretman od strane nadležnih“, kaže Šatorović.
Uvijek posvećeni učenicima
Iako se suočavaju sa brojnim izazovima, radnici u obrazovanju su, ističe, uvijek posvećeni svojim učenicima. „Uprkos neodgovarajućim sredstvima za rad, platama koje često nisu ni blizu odgovarajuće, odgovornosti koju imaju, učiteljice i učitelji, nastavnici i nastavnice, kao i nenastavno osoblje se trude pružiti učesnicima, prije svega, sigurnu sredinu tokom boravka u školi, te prenijeti na njih sve svoje znanje i vještine“, kaže Šatorović, dodajući da, nažalost, kao država, kasnimo sa kvalitetnim i sveobuhvatnim reformama obrazovanja koje će naš sistem prilagoditi novonastalim svjetskim okolnostima.
„Naše kolege i kolegice često troše vlastita sredstva kako bi učenicima približili neka nova naučna dostignuća, ponudili im modernije metode izučavanja materije. Djeca u BiH su izuzetno pametna i sposobna. Dokaz za to su njihovi uspjesi kada odu u druge obrazovne sisteme. Treba im samo približiti nauku i naučne discipline na način koji je njima bliži, koji je moderniji pa zašto ne i zabavniji, a odgovornost za to je na onima koji usvavaju budžete i određuju koji će iznos biti odvojen za ulaganje u obrazovanje“, kaže Šatorović.
Kako unaprijediti obrazovni sistem u ZDK?
S obzirom na to da je obrazovanje važan segment života svakog čovjeka, pitali smo Šatorovića na koji način je moguće dodatno unaprijediti naš obrazovni sistem.
„Moramo se vratiti na ugovore na neodređeno vrijeme kako bismo osigurali uslove da se nastavni kadar osjeća sigurnije i spokojnije na svojim radnim mjestima i da, istovremeno, imaju mogućnost razvijanja bliže veze sa učenicima koja je neophodna za postizanja maksimalnih rezultata. Kurikulumi se moraju mijenjati, ali vrlo pažljivo i stručno. To nisu stvari koje trebamo lomiti preko koljena jer posljedice mogu biti trajne. Nastavni kadar se mora osloboditi mnoštva administrativnih poslova koje trenutno moraju obavljati nauštrb priprema za časove. Obrazovanje se mora, konačno, početi gledati kao ulaganje, a ne trošak“, ističe Šatorović.