Planirana izgradnja novog mosta na Krivaji u Boganovićima
i rekonstrukcija mosta u naselju Lašva


O izgradnjama cesta na području Zeničko-dobojskog kantona koji su realizovani tokom prošle i ove godine kao i projektima koji su tek započeti i finansiraju se izu Budžeta Kantona, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije u Vladi ZDK, Danijel Pašić kaže da su u prošloj godini započeli jedan veliki projekat nove i sanacije kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na nekoliko dionica regionalnih cesta čija je ukupna vrijednost 3.350.000,00 KM. U ovoj godini treba da se završi obnova dvije dionice regionalnih cesta R457, R413a, R445 i R444 gdje je ostalo neutrošeno oko 850.000,00 KM.
-Prošle godine smo potpisali okvirni sporazum za modernizaciju dijela regionalne ceste R466 kroz naselje Ponijeri te u ovoj godini očekujemo početak radova. Također, ugovorili smo rekonstrukciju mosta u naselju Lašva, zatim izgradnju novog mosta preko rijeke Krivaje u naselju Boganovići, općina Olovo a za koje projekte također očekujemo da ćemo realizirati u ovoj godini. U saradnji sa Općinom Breza u ovoj godini planiramo realizirati projekat sanacije kolovoza i izgradnje pješačke staze i kanalizacione mreže na R444 na području općine Breza.
Nedavno su započeti radovi na sanaciji regionalne ceste R413a dionica Čajdraš-Grm a za što smo opredijelili sredstva u iznosu od 995.000,00 KM. U Visokom planiramo izgradnju kružnog toka na spojevima regionalne ceste R443 sa R445 (ulaz u grad Visoko). Na regionalnoj cesti R474 dionica Novi Šeher-Tešanj-Jelah planirali smo rekonstrukciju regionalne ceste u dužini od 2 km i izgradnju lijevih skretanja na dionici regionalne ceste Jelah-Tešanj. U Varešu smo planirali modernizaciju dijela regionalne ceste R444a Vareš-Pogar-Luke za što smo potpisali okvirni sporazum na period od dvije godine, kaže ministar Pašić.
U ovoj godini planirano je raspisivanje tendera za izgradnju 1,25 km vangradske dionice glavne gradske magistrale GGM a za koju se okončava postupak eksproprijacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.