Eko forum Zenica, u saradnji s Gradskom upravom i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, organizovao je prošlog utorka u velikoj sali Gradskog vijeća javnu raspravu o podnesenom zahtjevu za okolinsku dozvolu ArcelorMittala Zenica. Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na uvid Dopunjeni zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica.


U Eko forumu su nezadovoljni i činjenicom da u zahtjevu nisu objedinjene okolinske dozvole za Toplanu Zenica i ArcelorMittal, jer ta dva pogona čine jedinstvenu tehnološku cjelinu. Uložit će primjedbe i na granične vrijednosti na emisije štetnih čestica u zrak, kako bi bile izjednačene s ostalim koksarama u našoj državi, za koje kaže da su dosta niže.


Zahtjev je podnesen prema starom Zakonu o zaštiti okoliša, ali je na osnovu zaključaka konsultativnih sastanaka održanih između aktera u postupku: stručne komisije, NVO i Ministarstva okoliša i turizma FBiH, novi zahtjev pripremljen na Obrascu Priloga III, Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu. Kako se radi o pogonima i postrojenjima koja imaju značajan utjecaj na okoliš u Zenici, Eko forum je na javnu raspravu pozvao građane kao i predstavnike Ministarstva okoliša i turizma FBiH i kompanije ArcelorMittal koji se nisu odazvali pozivu.
Prof. dr. Samir Lemeš, predsjednik Upravnog odbora Eko foruma kazao je da je ArcelorMittal još u januaru prošle godine podnio zahtjev za obnovu okolinske dozvole, te da od marta važi novi Zakon o zaštiti okoliša, koji je strožiji od starog, tako da se započeti postupak trebao završiti po starom zakonu. Međutim, prema riječima prof. dr. Lemeša, stručni tim resornog ministarstva je ocijenio da podneseni zahtjev nije u skladu sa zakonom, zatraživši da se dopuni, što je učinjeno u julu ove godine.
– Ne možemo biti zadovoljni ako se na ovakvim događajima ne pojave oni koji su direktno uključeni u proces. Očekivali smo da dobijemo informacije i od ArcelorMittala koji je podnosilac zahtjeva jer ovo je već treći zahtjev po redu, prva dva su im odbijena. Čekamo da od njih dobijemo informacije šta zaista žele da urade -kazao je Lemeš a potom dodao da se insistira da se primjenjuje novi Zakon.