Proteklog petka održana je 4. hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica sa jednom tačkom dnevnog reda – Razmatranje i rješenje problema snabdijevanja kisikom JU „Dom zdravlja“ Zenica. Izvjestioci su bili: dr. Mersija Kasumović, direktorica JU „Dom zdravlja“ Zenica, Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti i Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave Zenica.
Dopisi bez odgovora
Kako je navela direktorica Kasumović, navedeni problem su pokušali riješiti sa Ministarstvom zdravstva ZDK i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH. „Uputili smo im nekoliko dopisa, ali do sada nismo dobili odgovor sa rješenjem za nastali problem. Obzirom da se medicinski kisik u radu Doma zdravlja Zenica, prevashosno, koristi u hitnim medicinskim slučajevima i kako se ne bi desilo da životi naših građana zbog administrativno-sistemskih problema budu ugroženi, molim vas da nam pomognete, da Dom zdravlja Zenica može da obavlja svoju zakonsku djelatnost u pružanju zdravstvenih usluga za naše pacijente i građane“, kazala je, između ostalog, direktorica Kasumović, ističući da, pravno, ne mogu nabaviti kisik niti od jednog dobavljača jer, u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, „ne postoji dobavljač koji je registrovan da prometuje sa medicinskim kisikom za domove zdravlja koji su nadležni za primarni nivo zdravstvene zaštite“.
Kasumović: “Ovo je početak kampanje”
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je napomenuo da „Dom zdravlja“ Zenica već 11 godina od istog dobavljača sprovodi nabavku medicinskog kisika. „Problem je jer je SDA napravila aferu. Ovaj problem traje od 2010. godine. Ne bi se nikada riješio da Gradska uprava, Gradsko vijeće i „Dom zdravlja“ nisu pokrenuli tu aktivnost. Ovo je početak rane izborne kampanje SDA“, istakao je gradonačelnik Kasumović. S druge strane, Šerif Patković (SDA) je istakao da se postavlja pitanje odgovornosti i da ga zanima je li do sada građanima davan tehnički kisik, te je predložio zaključak o smjeni direktorice Doma zdravlja, koji nije dobio podršku većine. „Tražimo smjenu direktorice, zbog potpisivanja ugovora koji je protivzakonit o nabavci plina, sve dalje je politikanstvo. Drugo, da Tužilaštvo, koje je nadležno u ovom predmetu, procesuira i pred Sudom neka objasne građanima šta su čnili. Radi se o nečemu što je javni interes, a to je zdravlje građana, i u tom cilju, sistem odgvornosti mora postojati na tom nivou, da onaj ko je kršio Zakon i procedure javne nabavke mora biti odgovoran“, kazao je Patković.
Nakon duže rasprave, usvojeno je nekoliko zaključaka, među kojima je i da se Ministarstvo zdravstva ZDK aktivno uključi u problem rješavanja nabavke kisika za potrebe primarne zdravstvene zaštite, te da, u roku od sedam dana, od održavanje sjednice GV, dostavi Vijeću informaciju od kojih pravnih lica i na koji način su ustanove primarne zdravstvene zaštite u ZDK nabavile medicinski kisik u periodu od januara 2019. godine do danas.