Godinu na izmaku u Općini Kakanj obilježili su mnogi, uspješno realizovani, projekti, te je likvidnost Budžeta Općine Kakanj na vrlo visokom nivou.
U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2022. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 549.760,00 KM, a utrošeno je 432.681,00 KM, što nije konačan iznos. U 2022. godini otkupljeno je 879.544 litara mlijeka. Općina Kakanj je isplatila podsticaj u ukupnom iznosu od 108.139,20 KM (197 zahtjeva). Isplaćen je i podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu (16 zahtjeva). Utrošeno je 5.760,00 KM. Kada su u pitanju podsticaji u poljoprivredi, za svaku marku se zna gdje i kome je otišla, te je primijetan potpuno transparentan rad administracije kojom rukovodi načelnik Mirnes Bajtarević.


Snažna je bila i podrška Općine Kakanj učenicima, studentima, sportu, mladima koji rješavaju stambeno pitanje, ljudima u stanju socijalne potrebe… kao i Merhametovoj narodnoj kuhinji u Kaknju. Općina Kakanj plaća članarinu za sve građane, a transfer za JU Gradska biblioteka Kakanj u 2022. godini iz Budžeta Općine Kakanj iznosio je 38.000 KM.


Pohvale su, na adresu Općine Kakanj, stizale i u augustu tekuće godine, od građana Kaknja i drugih lokalnih zajednica, u vezi ljubaznosti službenika u šalter-sali, te u vezi besplatne usluge ovjera dokumentacije za prijave za konkurse u školama ZDK. Za subvencije troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica utrošeno je 55.945,37 KM. Od 42 mjesne zajednice na području općine Kakanj na području 38 mjesnih zajednica je uspostavljen sistem odvoza otpada na gradsku deponiju, a kada su u pitanju ulaganja u ekološke aktivnosti i projekte, iza njih je godina intenzivnih radova. Obimne radne aktivnosti imala je i Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, a važno je istaći da je Općina Kakanj u 2022. godini realizirala radove na rekonstrukciji cestovne infrastrukture u vrijednosti većoj od tri miliona KM, a realizirano je čak 59 projekata sanacije cestovne infrastrukture.
Premda je socijalni aspekt u nadležnosti viših nivoa vlasti, Općina Kakanj je pomogla svojim građanima u nevolji. Iz skromnih sredstava tekuće budžetske rezerve u 2022. godini sredstva su dobile 93 osobe kojima je bila potrebna pomoć za liječenje i 114 Kakanjaca koji su se obratili zahtjevom za pomoć zbog teške materijalne situacije.