Rukovodstvo Karate kluba „Tvrđava“ Maglaj ističe da su u toku 2022. godine realizovane brojne aktivnosti te da su zadovoljni s napretkom i razvojem Kluba. Aktivni su članovi Kantonalnog, Federalnog i BiH karate saveza. Treneri Kluba obnovili trenerske licence kod Karate saveze BiH. Klub je za sve članove omogućio ljekarski pregled u Zavodu za medicinu rada i sporta u Zenici. Organizovali su petodnevni Ljetni karate kamp za 25 člana u Sarajevu. Organizovali su obuku iz Prve pomoći za sve članove. Učestvovali su na 11 takmičenja na kojima su osvojili 171 medalju. Također, učestvovali su na međunarodnim turnirima u Srbiji (Beograd) i Sloveniji (Trbovlje), kao i na tri kola Lige ZDK. Tri puta je organizovano polaganje za zvanja pred licenciranom komisijom Karate saveza BiH, i još mnogo tog…
– U narednu godinu ulazimo s još većom motivacijom i ciljevima. Treneri za naredni period su: Alaudin Efendić, Maida Burajić, Maida Mačković i Emir Osmanbegović. Zahvaljujemo se sponzorima koji su nas podržali u 2022. godini, s čijim sredstvima smo kupili opremu i omogućili našim učenicima kvalitetniji trenažni proces. Posebnu zahvalnost dugujemo roditeljima naših članova -kažu iz ovog sportskog kolektiva.