Kako je kazao Zlatko Jelić, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, nakon imenovanja nove Vlade, imenovan je i novi saziv Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK. „Vijeće je održalo dvije sjednice. Na drugoj sjednici je razmatran i Budžet ZDK za 2023. godinu i jednoglasno je dobio potporu od članova ESV-a. Rađene su i aktivnosti na izradi novih programa zapošljavanja, samozapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada, projekti stručnog osposobljavnja bez zasnivanja radnog odnosa“, rekao je ministar Jelić, a navedene aktivnosti će se, dodao je, realizovati u saradnji s Razvojnom agenzijom REZ, JU Služba za zapošljavanje ZDK, Privrednom komorom ZDK i lokalnim zajednicama – općinama i gradovima.
„Ministarstvo je uspostavilo i funkcionalni sistem finansijskog upravljanja i kontrole, zatim mapa procesa Ministarstva i registar rizika. Sve ovo je urađeno po preporukama federalne revizije i većina datih preporuka je i ispoštovana. Izrađena je i usvojena Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja ZDK za 2022. godinu. Osiguran je kontinuitet u ostvarivanju Zakonom utvrđenih prava raseljenih lica i povratnika, kao što su prava na privremeni smještaj, plaćanje režijskih i komunalnih troškova, osiguran je kontinuitet u subvencioniranju troškova socijalnog neprofitnog stanovanja korisnika smještenih u zgrade za socijalno neprofitno stanovanje u ZDK. Izrađena je i usvojena Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika u ZDK za 2022. godinu“, rekao je ministar Jelić, dodajući da je osiguran i kontinuitet redovnih isplata za porodilje, kao i svih prava iz socijalne zaštite.
Između ostalog, Ministarstvo je, putem Vlade ZDK, pomoglo narodu Turske i Sirije koji su, usljed posljedica zemljotresa, dovedeni u stanje socijalne potrebe.