Pored mnogih projekata modernizacije cestovne infrastrukture na regionalnim cestama u ZDK, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK će, kako kaže ministar Arnel Isak, nastaviti marljivo raditi u svim segmentima djelovanja, u okviru zakonskih nadležnosti i prema savremenim praksama razvijenih zemalja. „Jačanje cestovne infrastrukture je nešto na čemu moramo nastaviti insistirati i čemu ćemo posvetiti maksimalnu pažnju. U oblasti prostornog planiranja, kao preduslovu za adekvatan razvoj privrede i kompletnog društva, ćemo nastaviti marljivo raditi na ažuriranju prostorno-planske dokumentacije. Infrastruktura, za koju smo kao javni službenici direktno zaduženi, jedan je od najvažnijih faktora u prostornom planiranju, a od izgrađenosti i iskorištenosti infrastrukture zavisi razvoj mnogih naselja i regija, zatim otvaranje novih proizvodnih kapaciteta, unapređenje i razvoj brojnih društvenih službi. Zato je regulisanje planske izgradnje na području ZDK jedan od strateških ciljeva Ministarstva“, kaže ministar Isak, ističući da je oblast zaštite okoliša nešto što nam svima mora biti prioritet i stalna zadaća. Jedna od prioritetnih aktivnosti, kako u prethodnim, tako i u 2020. godini, je problematika u oblasti upravljanja otpadom. „S obzirom na aktuelnost ove problematike, Ministarstvo je Programom utroška ove godine opredjelilo značajna sredstva sa ciljem finansijske podrške izgradnji odlagališne kasete druge faze na Regionalnoj deponiji Mošćanica. U svrhu nastavka realizacije projekta izgradnje Eko-kuće na Smetovima, Ministarstvo je i ove godine planiralo 200 hiljada KM. Podsjećamo da je u toku 2019. između Ministarstva i Grada Zenica zaključen Sporazum o saradnji pri realizaciji projekta izgradnje „Eko kuće“ na Smetovima, a prema kojem je i u 2019. planirano i transferirano Gradu Zenica 100 hiljada KM za sufinanciranje navedenog projekta. I ove godine, sa ciljem implementacije Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta uspostave Centra za okoliš pri Institutu „Kemal Kapetanović“. Za uspješno okončanje ovog značajnog projekta, neophodno je da se na Univerzitetu u Zenici odnosno Institutu „Kemal Kapetanović” izvrše odgovarajuće organizacijske i kadrovske promjene.“, kaže ministar Isak, dodajući da su ove godine Programom utroška planirana sredstva koja se usmjeravaju u općinske budžete za realizacju planova i projekata iz oblasti zaštite okoline u lokalnim zajednicama na području ZDK.