Rektor Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju (Republika Turska) prof. dr. Harun Čiftči posjetio je, u četvrtak, Univerzitet u Zenici. U Rektoratu Univerziteta u Zenici održan je sastanak kojem su u svojstvu domaćina prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr. Hasan Avdušinović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Maša Alijević, prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr. Fuad Hadžikadunić i voditeljica studijskog programa Turski jezik i književnost prof. dr. Edina Solak, dok su tursku delegaciju činili rektor prof. dr. Harun Čiftči, prorektor prof. dr. Husejin Odabaš i voditelj Ureda za međunarodnu saradnju doc. dr. Šuajip Turan.


Rektor Čiftči izjavio je da je posebno sretan i zadovoljan jer se turski jezik i turska književnost izučavaju na Univerzitetu u Zenici te da ga to dodatno obavezuje da učini sve što je u njegovoj moći da Univerzitet u Zenici i studijski program Turski jezik i književnost imaju privilegirani status u svim budućim projektima koji će se realizirati na Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju.


Na sastanku su analizirani rezultati dosadašnje saradnje između dva univerziteta, a svi učesnici sastanka složili su se s konstatacijom da je dosadašnja saradnja bila jako uspješna i da se posebno izdvaja realizirana razmjena studenata i nastavnog osoblja u oba smjera. Međutim, prorektor Avdušinović i rektor Čiftči posebno su naglasili činjenicu da su odlučni u namjeri da se saradnja dodatno unaprijedi novim projektima i da se studentima ponudi upis na zajednički studijski program za sticanje dvojne diplome. Na sastanku su donesene i konkretne odluke s ciljem unapređenja saradnje između Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju i Univerziteta u Zenici. Prof. dr. Edina Solak pozvana je da kao uvodni izlagač učestvuje na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Zajedničko naslijeđe turkijskog svijeta”, koja će se održati na Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju u periodu od 29. do 31. oktobra 2023. godine. Nakon sastanka u Rektoratu predstavnici Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju posjetili su i prostorije studijskog programa Turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, gdje su se upoznali s nastavnim osobljem i načinom rada na navedenom studijskom programu.