Vijest o donaciji aparata obradovala je i članove Udruženja građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika u ZDK, jer će donirani aparati, barem malo, olakšati život dijaliznih pacijenata, odnosno njihovih članova. „Na novim aparatima je dijaliza puno kvalitetnija. Ovi donirani aparati su proizvedeni 2019. godine. Aparat za dijalizu je srce dijalize jer se na njega stavljaju svi drugi elementi bitni za dijalizu: dijalizator (vještački bubreg), pripremljena voda, razne otopine, plastična crijeva koja provode krv iz tijela do dijalizatora gdje se pročišćava i vraća je u tijelo i slično. Na novim aparatima bolesnici lakše podnesu dijalizni proces i bolje se osjećaju poslije dijalize. Također, mogu ići duže na dijalizu, a da ne dobiju neku bolest i tako mogu lakše dočekati i transplataciju koju svi dijalizirani bolesnici sanjaju i kojoj se nadaju“, kaže Muhamed Kadrić, predsjednik Udruženja.
Već duži period, kaže Kadrić, iniciraju da se obnove zastarjeli aparati za dijalizu u pet dijaliznih centara u ZDK. „Imali smo, tokom ove godine, dva sastanka sa ministrom zdravstva ZDK, te ga detaljno upoznali o toj problematici. Pomoć u nabavci aparata zatražili smo i od 20 ambasada smještenih u BiH, pa i od Kuvajta. Drago nam je da su nabavili 16 dijaliznih aparata za skoro sve dijalizne centre u BiH, te da su četiri aparata došla u DC našeg kantona koji od danas (srijeda, op.a.) pomažu bolesnicima“, kaže Kadrić, dodajući da bi u ZDK trebalo zamijeniti još 26 aparata koji su stariji od 10 godina i koji su odradili oko 60.000 radnih sati, a neki su stari i preko 20 godina i odradili su preko 80.000 radnih sati. „U DC Visoko treba zamjeniti osam ,u Zenici pet, Žepču sedam i u Tešnju šest aparata. Nadamo se da će se to desiti što prije, a Udruženje će i u narednom periodu insistirati na tome radi kvalitenije dijalize i kvalitetnijeg života dijaliziranih bolesnika“, ističe Kadrić.