Pašalić: Cilj nam je zaštita okoliša, posebno rijeke Bosne te unapređenje uslova života građana


U Gradskoj upravi Zenica jučer (ponedjeljak) je održan prvi sastanak projektnog odbora za projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda Zenica”, kojem su prisustvovali Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, Stephan Raabe (putem Zooma), predstavnik Njemačke razvojne banke KfW, Siroco Messerli u ime ambasade Švicarske u BiH, Emir Pašalić, direktor preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, Nermina Hodžić i Amila Ibrulj u ime Agencije za vodno područje rijeke Save, Amer Husremović u ime federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Mirsad Ibrović u ime federalnog ministarstva okoliša i turizma, te Dario Tolić u ime ministarstva finansija i trezora BiH.
Ovo prilikom prezentirane su realizovane projektne aktivnosti. Gradonačelnik Kasumović u svom obraćanju prisutnima istakao je kako je projekat otpadnih voda veoma važan za Zenicu te da su Gradska uprava i JP ViK uradili svoj dio posla i da sada treba krenuti u implementaciju projekta.
Siroco Messerli, u ime ambasade Švicarske u BiH, poručio je kako je projekat otpadnih voda značajan projekat ne samo za Zenicu nego Federaciju i cjelokupnu državu.
“Ovo je projekat sa velikim ulaganjima, a bilo je dosta investicija koje nisu bile uspješne poput Mostara. Ovaj projekt ne liči na projekat u Mostaru, imamo predanu Gradsku upravu i partnere, stoga smo na dobrom putu da se on uradi kako treba. Specifičnost ovog projekta je u tome kako je sve grant i nema kredita. Svjesni smo da je, što se tiče Grada Zenica i JP “ViK”, urađeno dosta, da se trudite i da sve teče kako treba. Ali, još ima nekoliko otvorenih pitanja koja ćemo, vjerujem, prevazići”, rekao je Masserli.
Emir Pašalić, direktor JP “ViK”, prezentirao je prisutnima projekat, njegov sadržaj, trenutni status, kao i izazove sa kojima se susreću, a razmatrane su i obaveze iz Akcionog plana.
“Cilj nam je zaštita okoliša, posebno rijeke Bosne te unapređenje uslova života građana Zenice i građana koji žive nizvodno. Ovo je ekološki projekat koji je dobio značajnu podršku, uključeno je mnogo učesnika i donatora, a Grad Zenica učestvovati će sa milion eura. Ne treba zaboraviti kako je gradonačelnik, sve s ciljem osiguravanja sredstava za realiziranje ovog projekta, donio politički rizičnu odluku te korigovao cijenu vode, sve kako bi sredstva bila dostatna”, poručio je Pašalić.
Na kraju se razgovaralo o iznalaženju rješenja za pitanja otkupa zemljišta, raseljavanja Roma, obaloutvrde…