Povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona, o radu Skupštine u ovoj godini, održanim sjednicama, saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona…, razgovarali smo sa Ćazimom Huskićem, koji je na čelu Skupštine od kraja maja 2019. godine.
Ponosan na sve zastupnike
NR: Da li ste zadovoljni radom Skupštine ZDK u ovoj godini?
HUSKIĆ: Sretan sam što sam dio tima koji se zove 8. saziv Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i, na jedan način, taj koji je predvodio tu Skupštinu, kao predsjedavajući, ne gledajući na poziciju i opoziciju. Ključne stvari koje su bitne za građane Zeničko-dobojskog kantona je prepoznala i opozicija, tako da sam ponosan na sve te ljude, jer nisu nikada htjeli niti omogućili pad Kantona, odnosno nisu dozvolili da život u Zeničko-dobojskom bude lošiji nego što jeste, bez obzira na to šta nam je donijela pandemija koronavirusa u ove tri protekle godine.
Sretan sam što sam bio dio ove ekipe ljudi koji su istinski bili ljudi u ovom mandatu. Moram istaći i da su svi uposlenici Skupštine dali veliki doprinos radu u mom mandatu i nikada im se ne mogu dovoljno zahvaliti. Oni su profesionalci u punom kapacitetu, i njima se posebno zahvaljujem na svemu što su učinili da ova Skupština bude nivo.
NR: Smatrate li da ste, kao zastupnici, kroz rad u ove četiri godine, opravdali povjerenje građana?
HUSKIĆ: Kao zastupnici, sigurno jesmo. Neću govoriti u svoje lično ime, ali mislim da su zastupnici u ovom mandatu svjesno obavljali svoje obaveze prema radu u Skupštini, cijeneći i znajući da je naša Skupština jedina u Federaciji BiH koja radi na volonterskoj osnovi, gdje su paušali koji dobivaju zastupnici opterećeni raznim izdvajanjima. Onaj najveći doprinos koji su dali, kada govorimo o Zeničko-dobojskom kantonu, je to da su, raznim odlukama i izmjenama zakona, omogućili da ova Vlada ima mogućnost da funkcioniše i odgovori na sve nedaće koje su zadesile ZDK, Federaciju, državu Bosnu i Hercegovinu i čitav svijet, u pandemiji koja i dalje traje i odnosi živote.
Usvojeni važni zakoni
NR: Koliko ste akata razmatrali kroz skupštinski rad u ovoj godini, te koje biste izdvojili kao najvažnije?
HUSKIĆ: Skupština Zeničko-dobojskog kantona radi po Programu rada Skupštine, koji je usvojen početkom godine, a oslanja se na Program Vlade ZDK. U ovoj godini smo skoro sve akte koji su planirani Programom rada Skupštine i razmatrali, a svakako su najbitniji donošenje određenih zakona i podzakonskih akata. Među najbitnijima, treba istaći da smo u ovoj godini donijeli Zakon o turizmu ZDK, Zakon o visokom obrazovanju, a sada i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Izuzetna saradnja sa Vladom ZDK
NR: Kakvu saradnju imate sa Vladom ZDK i premijerom Mirnesom Bašićem?
HUSKIĆ: Kakvu imamo saradnju najbolje pokazuje činjenica da sam, u mom mandatu, propustio samo prisustvo na tri-četiri sjednice Vlade ZDK. Prateći njihove sjednice i rad, izuzetno cijenim rad Vlade, a sve ono što je bilo ključno za Vladu ZDK, našlo se na dnevnom redu Skupštine ZDK. Imali smo dobru saradnju sa bivšim premijerom Mirzom Ganićem, a sada imamo izuzetnu saradnju i sa premijerom Mirnesom Bašićem, kao i svim ministrima u Vladi ZDK.
NR: Da li će, do održavanja Općih izbora, biti održano još sjednica Skupštine?
HUSKIĆ: Planiramo da u septembru održimo još jednu sjednicu Skupštine. Imajući u vidu činjenicu da su zastupnici na odmoru, prema našoj odluci, odlučili smo odustati od nekoliko tačaka dnevnog reda koje su se trebale naći na 48. sjednici, ali smo sjednicu održali zbog naših porodilja i majki, odnosno usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, čime sve porodilje, od 1. septembra, ostvaruju prava na novčanu naknadu u iznosu od 1.000 KM mjesečno.