Proteklog četvrtka održana je 6. hitna sjednica Gradskog vijeća Zenica, na čijem dnevnom redu je bila samo jedna tačka, Izbor zamjenskog člana Gradske izborne komisije iz reda Ostalih. Sjednicu je sazvalo Radno predsjedništvo, a nakon što je, kako je kazao Mirza Husetić, predsjedavajući GV Zenica, Centralna izborna komisija BiH zatražila od vijećnika da se u roku od tri dana izjasne za izbor trećeg člana Gradske izborne komisije.
Bez potrebne većine
Radno predsjedništvo je predložilo Sandu Alispahić, diplomiranu ekonomisticu koja, ni nakon pojedinačnog izglasavanja, nije dobila potrebnu podršku vijećnika da bude izabrana kao treći član GIK-a Zenica. „Ovaj prijedlog je iznijelo Radno predsjedništvo, s obzirom na urgentni dopis koji smo dobili od CIK-a. Nadam se da će CIK barem produžiti mandat čovjeku koji je obavljao te poslove i da će se ovo dovesti u normalno stanje“, rekao je Kenan Uzunović, predsjednik Kluba vijećnika Zenička inicijativa-Kasumović Fuad.
Vijećnik Šerif Patković (SDA) je zatražio biografiju predložene kandidatknije, te da im se objasni zbog čega je ona predložena, s obzirom na to da nije ni učestvovala u konkursnoj proceduri. „Da ne kažem da se mi protivimo ovom kandidatu, mi se protivimo cjelokupnoj poceduri u kojoj je očito da jedan čovjek pokušava, na sve načine, osigurati da kroz podobne dobije ono što mu treba za kontrolu, kada je u pitanju izborni proces. Na ovoj sjednici smo vidjeli da predloženi kandidat nije dobio potrebnu većinu, jer se tu, očito radi samo o stvaranju, uslovno, poslušnih, a bilo je puno kvalitetnijih kandidata koji su su prijavili i sigurno mogli zadovoljiti ono što je potrebno našoj društvenoj zajednici“, rekao je Patković.
SDA najavila krivične prijave
Na jučerašnjoj (ponedjeljak, op.a.) 7. hitnoj sjednici, odnosno drugoj koju je Gradsko vijeće Zenica sazvalo u proteklih pet dana, GV Zenica je, sa 16 glasova „za“, potvrdilo Sandu Alispahić iz reda Ostalih, kao novu članicu za zamjenskog člana GIK-a Zenica. Umjesto odustnog predsjedavajućeg GV Zenica Husetića, sjednicu je vodio Semir Huseinagić, zamjenik predsjedavajućeg. „Obzirom da je CIK tražila jedno ime, bitno je da zadovoljava uslove, to je mogao biti bilo ko, i nije kriterij da to mora biti neko sa konkursne procedure. Zbog hitnosti, Radno predsjedništvo je sazvalo ovu hitnu sjednicu“, rekao je Huseinagić.
Vijećnici SDA i NES-a nisu bili za ovaj prijedlog, a vijećnici SDA su, potom, upitali Huseinagića „da li postoji još jedan dokument koji je uputila CIK“ najavivši i podizanje krivične prijave protiv njega. „Prema saznanjima koja imamo, CIK je tražila od GV da im se dostavi spisak kandidata i kandidatkinja koji su učestvovali u posljednjom javnom pozivu za izbor tri člana GIK-a. Iz Gradske uprave, koliko sam vidjela, nisu to dostavili. Gradsko vijeće je preuzelo nadležnosti CIK-a BiH i suprotno odluci CIK-a od 23. juna 2022. godine, oni su predložili zamjenskog člana iako je CIK rekla da će to oni učiniti. Čisti kriminal, zloupotreba ovlaštenja, položaja, zamajavanje javnosti. Podnijet ćemo krivičnu prijavu protiv zamjenika predsjedavajućeg, jer je zloupotrijebio položaj i stavio iznad CIK-a BiH“, rekla je Emina Tufekčić, predsjednica Kluba vijećnika SDA.
„Nisam ni vidio dokument koji je plasirala SDA. Svi dokumenti koji su došli u Stručnu službu GV dostupni su na uvid svim vijećnicima. Što se tiče dokumenta koji su prezentovali danas sa govornice, isti nisam vidio, niti me to zanima. Ovo nije bilo imenovanje po konkursnoj proceduri, ovo je bilo imenovanje zamjenskih članova po urgentnom postupku, kako je to navela CIK“, rekao je Uzunović.
Da li će Sanda Alispahić biti zamjenska članica GIK-a Zenica iz reda Ostalih, bit će poznato nakon konačne odluke CIK-a jer podsjećanja radi, CIK ranije nije dala saglasnost na imenovanje Dine Pašalića.