Na sjednici Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH, koja je održana protekle subote u Zenici, najviše vremena članice i članovi Glavnog odbora posvetili su raspravi o najvećoj političkoj i institucionalnoj krizi u BiH, te razgovorima o izmjenama Ustava i Izbornog zakona.
Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić informisao je članove o razgovorima koji se vode između stranaka u BiH i međunarodnih aktera, vezano za izmjene Ustava i Izbornog zakona.
Članovi Glavnog odbora pružili su podršku odlučnoj akciji odbrane ustavnog poretka BiH pred blokadom i nasrtajima na institucije Bosne i Hercegovine koju poduzimaju predsjednik SDP BiH i članovi rukovodstva koji učestvuju u tim procesima.
Glavni odbor je dao podršku da se, nakon alarmiranja Socijaldemokratske grupe stranaka u Evropskom parlamentu, nastavi sa uvezivanjem opozicionih stranaka na unutrašnjem planu pred razgovore o Izbornom zakonu i ustavnim promjenama.
“SDP BiH je najglasnija opozicija aktuelnoj vlasti koja se uopće ne brine za svoje građane, ali SDP BiH nikada neće biti opozicija državi BiH i interesu njenih građana. Zato će SDP BiH nastupiti državnički i komunicirati sa svim akterima orijentiranim ka očuvanju ustavnopravnog poretka, teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH. Za SDP BiH nema dvojbe oko opstojnosti, sigurne budućnosti i demokratskog ustroja države, nasuprot srednjovjekovnim pretpostavkama o etnofeudima i liderima naroda. Blokade od strane SNSD-a moguće su zbog slabosti institucija. Stoga, SDP BiH želi vratiti razgovore u državne institucije, poput Parlamenta BiH. SDP BiH ostaje nezaobilazan faktor pregovora o izmjenama Ustava u Parlamentu BiH, a kao ključna multietnička stranka i garant očuvanja multietničke supstance u BiH obavezuje se na aktivnu ulogu u odbrani države Bosne i Hercegovine i njenih institucija,” poruka je sa sjednice Glavnog odbora SDP BiH.