Servis centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama „Dlan“, pruža besplatne medicinske, psihološke, usluge rehabilitatora i druge usluge porodicama djece i osoba sa poteškoćama bez obzira na dob, vrstu i stepen poteškoće koji žive na području ZDK. Cilj je, kako su nam kazali predstavnici Udruženja, povezati one koji mogu i žele da pomognu i one kojima je pomoć potrebna.
“Servis centar „Dlan“ nudi usluge kratkog boravaka (u trajanju do 4h), zatim usluge medicinske sestre, koje podrazumijevaju pružanje prve pomoći, hranjenje, presvlačenje, pomoć korisnicima oko toaleta i po potrebi vrši aspiraciju, hranjenje na PEG i daje medikamentnu terapiju po nalogu roditelja, potom usluga rehabilitatora (pedagoga), psihološka podrška-suportivne radionice, individualni i grupni rad sa osobama s poteškoćama u razvoju i članovima njihovih porodica, opservacija osobe s poteškoćama, kreativne radionice, vanjske aktivnosti, te pomoć volontera”, istakao je predsjednik Udruženja Dlan Zenica, Selvedin Dedić.