Uprava ArcelorMittala Zenica u petak je predložila prijedlog za potpis novog kolektivnog ugovora koji je Skupština Sindikata ArcelorMittala trebala, kako kažu, isti dan razmotriti, te prihvatiti ili odbiti.
„Sindikat je organizovao Skupštinu isti dan i upoznao delegate o ponudi Uprave Kompanije. Na Skupštini je, od 47 prisutnih delegata, 46 delegata bilo stava da se ne prihvata prijedlog, a samo jedan delegat je bio za. Prijedlog Uprave je bio potpisivanje kolektivnog ugovora na dvije godine. U 2021. godini bilo bi fiksno povećanje plaće od 8% putem povećanja satnice, i isplata jedne prosječne plaće ili 1000 KM, fiksni iznos za svakog zaposlenika, za rezultate postignute u 2021. godini što predstavlja više od 8% za svakog radnika. Kompletan iznos povećanja predviđen za 2021. godinu bio bi isplaćen zajedno sa novembarskom plaćom, retroaktivno od 01.06.2021. godine. U 2022. godini, garantirano fiksno povećanje plaće iznosilo bi 3%, putem povećanja satnice počevši od 01.06.2022. plus dodatak u vidu varijabilnog plaćanja, u zavisnosti od rezultata ostvarenih u toj godini. Ova ponuda Uprave je glat odbijena“, kaže nam Zuhdija Kapetanović, predsjednik Sindikata AMZ-A.
Dan poslije je, kaže Kapetanović, Uprava AMZ-a organizovala ponovo sastanak, gdje je pregovarački tim Sindikata iznio ponudu koja je, na kraju, i prihvaćena. U nedjelju je održana Skupština Sindikata, a novi prijedlog je prihvaćen jednoglasno, zbog čega je i otkazan generalni štrajk koji je trebao početi jučer (ponedjeljak, op.a.).
Novim kolektivnim ugovorom, satnica biti uvećana sa 3,24 na 3,60 KM, i to od 1. juna do 31. decembra 2021. godine, a radnici će dobiti i jednokratni bonus u iznosu od 1.000 KM. Od 1. januara 2022. godine do 31. maja 2023. godine, satnica će biti povećana sa 3,60 KM na 3,78 KM, što predstavlja povećanje od 5%. „Osim ove ponude, dogovoreno je da se noćni rad poveća sa 50% na 60%, prevoz da bude plaćen umjesto preko pet preko tri kilometra i, naravno, regres će biti isplaćen u maju 2022. i 2023. godine“, kaže Kapetanović.
Ostvarena veća prava za radnike znače mnogo, mišljenja je Kapetanović, pogotovo u godini enormnog povećanja troškova života. „S druge strane, želimo da smanjimo odlazak mladih iz naše kompanije i da radnici budu zadovoljni i motivisani za rad, a samim tim će biti i produktivniji. Radnik u BiH je još uvijek slabo plaćen, sindikati traže da vlada usvoji Zakon o minimalnoj plaći. Ovim putem svim metalcima čestitam Dan metalaca i da naredni dočekamo sa većim platama i većim pravima radnika“, ističe Kapetanović.