OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje Visoko izvršit će sanaciju školskog krova i zamjenu pumpe na kotlu uz pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je za ovu namjenu odobrila 35.000 KM. Školu su prošle sedmice posjetili kantonalni premijer Mirza Ganić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Nastavak podrške

Ganić je u razgovoru s direktorom Tarikom Hadžićem rekao da očekuje da se radovi završe prije zime, najavljujući pomoć Vlade u rješavanju ostalih pitanja vezanih za infrastrukturu škole izgrađene daleke 1977. godine.

“U narednom periodu ćemo pomoći da se izvrši rekonstrukcija preostalog dijela ravnog krova, kao i zamjena podova i vrata u svih 12 učionica. Želimo osigurati što bolje uslove za školovanje vrijedne djece ovog kraja, jer su ona naša budućnost. Posebno mi je drago sto ce Visoko i njegova mladost dobiti moderne i kvalitetne prostore za sticanje znanja, rad, kulturu i sport”, rekao je Ganić.

Bolji uslovi u školi

Uz pomoć donatora i prijatelja škole, u protekle tri godine izvršena je zamjena prozora na školskog zgradi i fiskulturnoj sali, rekonstruiran predulaz, izvršena zamjena većeg dijela dotrajale elektroinstalacije, a dio zgrade dobio je termo fasadu, tako da će zamjena krova i pumpe u školskoj kotlovnici biti novi iskorak u stvaranju boljih uslova za boravak i odvijanje nastave za 310 učenika. (E.Š.)