Prijedlog zakona o stečaju, čiji je predlagač Federalna vlada, odobren je većinom glasova na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, krajem januara, a nedavno je i Dom naroda Parlamenta FBiH, po hitnom postupku, usvojio ovaj prijedlog.
Uvodi se predstečajni postupak
Naime, radi se o zakonskom tekstu koji sadrži zakonska rješenja neophodna za otklanjanje štetnih posljedica u poslovanju po poslovne subjekte nastale kao rezultat pandemije izazvane koronavirusom Tačnije, Glava III predloženog zakonskog teksta propisuje potpuno nova zakonska rješenja kojima se uvodi predstečajni postupak kao potpuno nova faza sudskog postupka, a u cilju revitalizacije poslovnih subjekata koji se susreću sa određenim poteškoćama u poslovanju, radi otklanjanja tih poteškoća kako bi poslovni subjekat ponovno nastavio sa normalnim radom. Tačnije, novim predloženim zakonom se uređuje predstečajni postupak kojim se uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata, a omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriteljima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time bi se izbjegao stečaj privrednog društva i ono bi nastavilo poslovnu djelatnost, a povjeritelji bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju