U Federaciji Bosne i Hercegovine nedavno je na snagu stupio Zakon o posredivanju u prometu nekretnina kojim se po prvi put u Federaciji zakonski uređuje ova djelatnost. Jedan od razloga za donošenje ovog Zakona je stvaranje pravne sigurnosti za građane i pravna lica u korištenju usluga posrednika.
Obavezna registracija za obavljanje djelatnosti
Da bi se obavljala djelatnost posredovanja u prometu nekretnina uz novčanu naknadu, Zakon propisuje obaveznu registraciju i jasne uslove koje pravna i fizička lica moraju ispunjavati. Ovim zakonom uveden je pojam posrednik u prometu nekretnina koji može biti pravno ili fizičko lice, registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja, koje ima sjedište ili podružnicu na području Federacije te koje je upisano u Registar posrednika. Također, Zakonom je propisano da posrednik za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora imati najmanje jedno stalno zaposleno stručno osposobljeno lice, odnosno agenta posredovanja, koji ima položen ispit za agenta posredovanja. Primjenom Zakona, posrednici će sa nalogodavcem morati zaključiti ugovor o posredovanju u pisanoj formi dok je zabranjeno oglašavanje za prodaju nekretnine ukoliko ugovor ne postoji.
Kazne i do 30.000 KM
Izostankom zakonske regulative koja uređuje ovu djelatnost, najviše su bili pogođeni registrovani poslovni subjekti koji se bave ovom djelatnošću kao i građani koji koriste usluge posredovanja. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina predviđa kazne za one koji ga ne poštuju, a one se kreću u rasponu od 2.000 do 30.000 KM, u zavisnosti da li je Zakon prekršilo fizičko ili pravno lice. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja posredovanje suprotno odredbama ovog zakona dok će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 30.000 KM kazniti za prekršaj pravno lice koje obavlja posredovanje, a nije upisano u Registar posrednika.