Godinu na izmaku obilježili su brojni društveni, politički, privredni i ekonomski izazovi. Vlada Zeničko-dobojskog kantona koju predvodi premijer Nezir Pivić imenovana je krajem oktobra. U kratkom vremenu, Vlada je uspješno savladala brojne izazove i prepreke te pokazala odlučnost u realizaciji postavljenih ciljeva. O radu Vlade, rezultatima i planovima za budućnost govori premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić.
NR: Na premijerskoj dužnosti ste tek nešto više od dva mjeseca, tako da je nezahvalno osvrtati se na čitavu 2023. godinu. Ipak, percepcija javnosti je da je Vlada ova dva mjeseca radila vrlo aktivno.
PIVIĆ: Već prilikom imenovanja Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koju u svojstvu premijera predvodim, kazao sam da smo duboko svjesni obaveze koja nam je povjerena. Stabilnost, sigurnost i razvoj je nešto što građani od nas očekuju. Vlada je za manje od dva mjeseca održala devet sjednica na kojim je razmatrano i usvojeno više stotina tačaka dnevnog reda. Utvrđen je Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji su podržale sve boračke organizacije sa područja našeg kantona. Vlada je podržala amandmane na Zakon o prostornom uređenju i građenju, koje je i stručna javnost pozdravila. Osnovana je radna grupa koja ima obavezu da pripremi Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija.
Finansijska stabilnost kantona i strateško planiranje predstavljaju temelj realizacije uspješnih politika. S tim u vezi, Vlada je naporno radila da Budžet za 2024. godinu bude usvojen prije kraja ove godine i u tome smo uspjeli. Uz realizaciju brojnih poticaja za sve oblasti privrede i poljoprivrede, jednokratne pomoći, nagrade za naše uspješne studente, sportiste i sportske kolektive, bila su ovo dva izuzetno uspješna mjeseca.
Ključna opredjeljenja
U dva mjeseca vlasti koja su iza nas, provodili smo naš program, radili posvećeno ali smo i pratili, slušali, analizirali i prilagođavali se okolnostim, potrebama i zahtjevima građana i privrednika. Naše početne procjene pokazale su se pravilne i, s tim u vezi, u fokusu Vlade, između ostaloga, ostaje ulaganje u oblast zdravstva sa posebnim fokusom na Kantonalnu bolnicu Zenica i projekat Interventne kardiologije i toplifikacije, borba protiv korupcije, razvoj privrede i poljoprivrede, ulaganje u obrazovnu infrastrukturu i reformu obrazovnog sistema. Vlada će preduzeti mjere i radnje sa ciljem realizacije projekta u oblasti energetike, saobraćajne i putne infrastrukture te pružiti podršku drugim infrastrukturnim projektima na područiju kantona.
Također, ukupna situacija u kojoj se nalazimo zbog unutrašnjih i vanjskih faktora kojima smo izloženi, nije ni malo jednostavna. Želim ovom prilikom naglasiti da smo svjesni okolnosti te da ćemo se ponašati odgovorno, shodno ovlastima i shodno interesima građana. Nećemo dozvoliti nikakav atak na poredak i garanitramo vladavinu prava, oslanjajući se na institucije sistema prije svega.


NR: Koja je vaša poruka građanima za Novu godinu?
PIVIĆ: U 2024. ulazimo s optimizmom i vjerom da ćemo uspjeti u našim planovima i mjerama, posvećeni razvoju, stabilnosti i sigurnosti našeg kantona i svih građana. Vašim čitaocima i svim građanima želim sretnu i uspješnu 2024. godinu. Pružimo jedni drugima ruku, okrenimo se budućnosti, čuvajmo našu domovinu i dajmo sve od sebe da stvaramo bolje okruženje za nas i našu djecu.


NR: U prvim danima svog mandata najavili ste borbu protiv korupcije kao prioritetno djelovanje novog saziva Vlade ZDK. U čemu će se ta borba ogledati?
PIVIĆ: Vlada Zeničko-dobojskog kantona koju predvodim za cilj ima jačanje institucionalnog odgovora na sve pojavne oblike koruptivnih krivičnih djela i kriminaliteta uopćeno. U praksi to znači da ćemo usvajanjem novih zakona i podzakonskih akata te izmjenom i dopunom trenutno važećih, ciljati da ojačamo postojeće i izgradimo nove kapacitete sistema koji će stvoriti otpornost na korupciju. Dakle, kroz jačanje sistema zaštitit ćemo integritet javne službe i integritet nosilaca javne funkcije. Posljedično, to će voditi prema jačanju povjerenja građana u mogućnosti sistema da se izbori sa korupcijom i svim drugim pojavnim oblicima kriminaliteta.
S tim u vezi, Vlada je osnovala radnu grupa koja u obavezi ima pripremu Nacrta Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija Zeničko-dobojskog kantona. Iz razloga jer se radi o složenom pravnom propisu koji želimo što kvalitetnije pripremiti potrebno je dodatno vrijeme ali u svakom slučaju očekujem da uskoro bude uvršten u dnevni red sjednice Vlade.
Također, paralelno sa aktivnostima u radnoj grupi, planiramo provesti i sveobuhvatnu analizu pravnog okvira i dosadašnjih praksi u ovoj oblasti u našem kantonu. Isključivo kroz suštinsko i dubinsko razumijevanje stanja možemo u konačnici ponuditi optimalna rješanja koja će se u praksi uspješno provoditi.
Elektronski registri
Želimo da primjenimo i raspoložive digitalne alate za borbu protiv korupcije, tako da vodimo intenzivne aktivnosti na uspostavljanju elektronskih registara imenovanih lica i zaposlenih u organima kantona. Cilj ovih registara je da eliminiramo rizike kod reguliranih tijela i kod samog zapošljavanja, što je detektirano kao jedan od najvećih rizika od pojave korupcije generalno u Bosni i Hercegovini. U tome imamo podršku međunarodnih organizacija, prevashodno OSCE-a, kojem se zahvaljujem na saradnji i ovom prilikom potvrđujem opredjeljenje Vlade da se ozbiljno i odlučno suoči protiv korupcije i svih rizika pojave korupcije u institucijama našeg kantona.
Rekordan Budžet
NR: Pored borbe protiv korupcije, na šta će se Vlada još fokusirati?
PIVIĆ: Finansijska stabilnost kantona i strateško planiranje predstavljaju temelj realizacije uspješnih politika. Kao što sam rekao, Vlada je naporno radila da Budžet za 2024. godinu bude usvojen prije kraja ove godine i u tome smo uspjeli. Budžet za 2024. je usvojen u rekordnom iznosu od ukupno 595 miliona KM. Iskreno sam ponosan na sve u Vladi i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona jer je cilj ostvaren i Budžet usvojen prije kraja godine. Dakle, stvoreni su prethodni uslovi da pravovremeno otpočnemo s realizacijom programa utroška sredstava. Također, usvojili smo finansijske planove svih javnih ustanova. Obaveza ministarstava je da u roku od 30 dana donesu programe utroška sredstava, tako da s proljeća možemo krenuti u realizaciju mjera i planiranih projekata.
Podrška većine
Važno je istaknuti da su uspjesi Vlade naslonjeni na dobru komunikaciju, produktivan odnos sa stabilnom većinom u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Kroz realizaciju programskih ciljeva stvorili smo radnu atmosferu povjerenja i uzajamnog razumijevanja o čemu najbolje svjedoče postignuti rezultati.
U konačnici, poruka građanima Zeničko-dobojskog kantona je da je Vlada stabilna, da ima punu podršku skupštinske većine i da imamo prohodnost zakona i propisa. To je temelj na kojem gradimo i na kojem funkcionišemo. Ove okolnosti daju garanciju da ćemo uspješno realizirati planirane mjere i projekte.
Kičma privrede
NR: Stalno ističete da je Zeničko-dobojski kanton kičma privrede i ekonomskog razvoja FBiH i države BiH. Kakva je trenutna privredna situacija u našem kantonu?
PIVIĆ: Zeničko-dobojski kantona je kičma privrede i privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, to je opće poznata činjenica. U svakoj općini i gradu u Zeničkom-dobojskom kantonu svjedočimo uspješnim poduzetničkim i privrednim projektima čiji kvalitet je prepoznat i većinom su izvozno orjentisani. Za lokalno stanovništvo oni predstavljaju garanciju stabilnog zaposlenja i ličnog dohotka, a što u konačnici pokreće ekonomsku aktivnost cijelog kantona, entiteta i države.
Zeničko-dobojski kanton je lider u proizvodnji čelika, poznati smo i po snažnoj drvnoj industriji, industriji celuloze, tekstilnoj industriji i prehrambenoj industriji, koje su velikim dijelom svoje proizvodnje orijentisane prema izvozu u inostranstvo. Jednim dijelom je to zasluga i kantonalne Vlade koja je godinama kroz snažne poticaje podržavala i omogućavala rast kompanija, od kojih su neke izrasle u domaće i regionalne lidere. Imamo najsnažniju peradarsku i mesnu industriju, a osim toga lideri smo u proizvodnji jagodičastog voća i plasteničkoj proizvodnji.
Podrška privredi
Vlada će zadržati fokus na privredi, a što obuhvata administrativne, legislativne, poticajne i druge mjere. Pripremit ćemo nove i nastaviti postojeće programe subvencioniranja malog i srednjeg poduzetništva, obrta i samozapošljavanja. Poduzet ćemo aktivnosti sa ciljem stimulacije izvoza i jačanja izvoznog potencijala privrednih subjekata u našem kantonu. Intenzivirati ćemo aktivnosti u procesu digitalizacije i modernizacije oblasti privredne proizvodnje i prerađivačke industrije. Jedan od ciljeva nove Vlade jeste i formiranje novih industrijskih i poslovnih zona te izgradnja bolje i kvalitetnije infrastrukture sa ciljem da se olakša poslovanje privrednicima i da novim investitorima u postojećim i u budućim novoformiranim zonama budu stvoreni što je moguće bolji uslovi rada i poslovanja.
Javno-privatno partnerstvo
Javno-privatno partnerstvo sadrži potencijal kojem ćemo posvetiti pažnju, posebno u oblasti infrastrukturnih i privrednih projekata. Vjerujem da sve ono što može donijeti korist građanima i kantonu treba iskoristiti, ali postupajući pažnjom dobrog domaćina i dobre vlasti. Ja sam nedavno bio u posjeti Turskoj, gdje sam imao priliku posjetiti jednu veliku kompaniju koja se bavi preradom otpada. Oni iskoriste svaki gram korisnog otpada i od njega prave sirovinu, a od plina metana koji se stvara razgradnjom organskog otpada proizvode električnu energiju. Zašto ne bismo napravili takav pogon ovdje u našem kantonu? U Zenici imamo najsavremeniju deponiju u ovom dijelu BiH i to bi bila nadgradnja od koje bismo kao društvo imali ogromnu korist. To mogu uraditi naše firme, a možemo kroz javno-privatno partnerstvo dovesti kompanije koje imaju potreban know-how i kapital za investiranje.
Socijalni dijalog
Vlada Zeničko-dobojskog kantona posvećena je socijalnom dijalogu i čvrsto stoji pri stavu da rad i funkcioniranje Ekonomsko-socijalnog vijeća mora pratiti rad Vlade i potrebe privredne zajednice. Prethodna Vlada je bila gotovo prekinula socijalni dijalog sa partnerima – sindikatima i poslodavcima, i to je vrlo štetno. Jer, da bismo imali sklad i harmoniju potrebno je da se partneri uvažavaju i da uvijek tražimo kompromisna rješenja prihvatljiva za sve strane.
Finansijska stimulacija
Vlada Zeničko-dobojskog kantona duboko je zahvalna i prepoznaje neizmjeran doprinos svih naših državnih službenika, namještenika, zaposlenika u javnoj upravi, pripadnika policije, prosvjetnih radnika, nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu i svih drugih u pravilnom, sigurnom i efikasnom funkcionisanju Zeničko-dobojskog kantona.
Također, Vlada je svjesna uvećanih cijena i troškova života kao posljedice inflatornih pritisaka te je usvojila jednu mjeru kojom se izdvaja po 350 KM finansijske stimulacije za sve budžetske korisnike. Ova mjera je samostalni projekat naše Vlade pokrenut odmah nakon imenovanja te nije u vezi sa Uredbom Vlade Federacije.
NR: Hoće li zaposleni u ZDK-u dobiti novčanu naknadu od 2.520 KM shodno uredbi koju je donijela Vlada FBiH?
PIVIĆ: Iz Vlade Federacije su prvo najavljivali set fiskalnih zakona i posebno su najavljivali da će od 1. januara 2024. godine minimalna plata biti 1.000KM. Stručna i akademska javnost je upozoravala da to nije ostvarivo u tako kratkom roku te da takav projekat obuhvata više pravnih propisa i zahtijeva period prilagođavanja. Nakon što je projekat minimalne plate propao, a sa ciljem da poprave vlastitu sliku u javnosti na prečac su usvojili Uredbu za čije provođenje nisu osigurali ni sredstva ni mehanizam provođenja.
Neosporno je da su slijedom inflatornih pritisaka cijene porasle. Mi smo kao Vlada donijeli odgovornu mjeru finansijske stimulacije u iznosu od 350 KM, ali smo tom prilikom vodili dužnu pažnju o izvorima sredstava, mehanizmu realizacije i stabilnosti budžeta. Vlada Federacije BiH u kontinuitetu iznalazi načine da optereti kantonalne budžete, da ukine njihov razvojni potencijal te ih pretvori u budžete koji će biti servisi plaćanja federalnog duga i socijalnih davanja. To je očigledan rad protiv građana i opstrukcija razvoja kantona. Uredba koju su usvojili sa ciljem zataškavanja vlastitog neuspjeha dodatano će opteretiti budžete kantona i upravo krivicom Vlade Federacije BiH zaustaviti brojne kapitalne projekte u kantonima.
Vlada Federacije se ponijela nedogovorno, kako prema kantonima, tako i prema privrednom i realnom sektoru. Uvjeren sam da svaka vlada, pa tako i Federalna u ovim okolnostima ima obavezu da konsultira sve one koji će biti obuhvaćeni posljedicama pojedinog propisa. U ovom slučaju nas niko nije pitao niti konsultovao, a realizacija Uredbe zahtjeva obimna finansijska sredstva. Apsurdno je da je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona grupa opozicionih zastupnika pokrenula inicijativu da se isplati ova naknada, a sjećate se da su svi oni prije godinu dana bili protiv isplate pomoći od 1.080 KM. To je klasični populizam.
Značajna sredstva
Zeničko-dobojski kanton bi za namjenu realizacija Uredbe trebao izdvojiti oko 23 miliona KM, što su obimna finansijska sredstva i to naš budžet ne bi mogao podnijeti, iako je rekordan i iznosi 595 miliona KM. Moram reći da istovremeno imamo zahtjeve sindikata za povećanje plata, tako da je u ovom trenutku zaista nezahvalno govoriti o tome. Sačekat ćemo kraj prvog kvartala i tek onda ćemo znati u kojem pravcu mogu ići ovi razgovori. Mogu samo obećati da ćemo učiniti sve da unaprijedimo materijalni položaj zaposlenih i da ćemo težiti ka tome da zaposleni budu zadovoljni, a da u isto vrijeme sačuvamo stabilnost i likvidnost budžeta.