Na području Zenice trenutno djeluje više od 50 sportskih klubova i udruženja koji dio svojih programa izvode na terenima Kamberovića polja.
Prošle sedmice je uspješno realizovan projekat rekonstrukcije sistema zalijevanja sportskih terena koji imaju šaroliku i višeslojnu ciljnu skupinu korisnika, koja obuhvata sve generacije građana Zenice. – Projekat je finansiran iz sredstava budžeta Federalnog ministarstva kulture i sporta, te sredstvima JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica. Ovo je samo jedan od projekata u nizu koje je resorno Federalno ministarstvo prepoznalo, te se nadamo da ćemo i u narednom periodu imati uspješno partnerstvo. Mi ćemo nastaviti ulaganja u objekte i stvaranje boljih uslova našim sportistima i rekreativcima – rekao je Mugdim Elezović, pomoćnik direktora za opšte i organizacione poslove.
Upotreba terena je najintenzivnija u periodu april – oktobar (7 mjeseci godišnje), dok se u ostalom periodu koriste u znatno manjem obimu. Međutim, puna efikasnost i iskoristivost pomenutih terena do sada nije bila ostvarena, a jedini opstruirajući faktor u ovom slučaju predstavljalo je nužnu potrebu rekonstrukcije sistema zalijevanja sportskih terena.