Ilustracija

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na svojoj 30. sjednici, održanoj 3. avgusta ove godine, donijela Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu u akademskoj 2022/2023. godini. Tako visina stipendije po jednom korisniku iznosi 765 KM, a isplaćuje se u jednom bespovratnom iznosu. Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a ujedno imaju prosjek ocjena najmanje 8,50 ili ekvivalent, dodjeljuje se dodatna novčana nagrada u visini stipendije. Isplati će izvršiti resorne općinske službe, te resorne službe gradova Zenica, Visoko i Zavidovići putem tekućeg računa studenta, a prema Konačnoj listi koju općinama i gradovima Kantona dostavlja Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.
Konačne liste studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju aplikanti mogu pogledati na oglasnim pločama u svojim općinama/gradovima ili na web stranicama istih.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA